Детайли за Съобщение по чл.6,ал.9,т.1

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл.6,ал.9,т.1
Описание:

(ИП) „Площадка за извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъчни тонер касети и отпадъци от пластмасаˮ в ПИ с идентификатори: 10971.510.270; 10971.510.271; 10971.510.272 и 10971.510.273, по КК и КР на гр. Видин

Файл:saobscenie-06.03.docx
Размер: 15.25 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 09/03/2018 16:08
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1510 Тегления
Последна промяна на: 21/03/2018 16:40
Страница: