2019

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 38 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 38 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 11/12/2019
Промяна: 11/12/2019
Размер: 1.04 МБ
Тегления: 1522

 ИП „Създаване на рибно стопанство за пъстърва“ в поземлени имоти с планоснимачни номера 2 и 3 по плана на с. Пали лула, общ. Бойчиновци, с възложител: „Боби ЛВ“ ЕООД

Решение № МО 37 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 37 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 02/12/2019
Промяна: 02/12/2019
Размер: 437.15 КБ
Тегления: 1472

 ИП „Отглеждане и развъждане на риба” в язовир „Ягодник”, находящ се в землището на с. Студено буче, общ. Монтана, с възложител: „КИРИЛ РАПОНСКИ – 2006” ЕООД

Решение № МО 36 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 36 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 02/12/2019
Промяна: 02/12/2019
Размер: 380.37 КБ
Тегления: 1455

ИП „Отглеждане и развъждане на риба” в язовир Д-р Йосифово, находящ се в землището на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана, с възложител: „ФИШ ФАРМ 2018” ООД.

Решение № МО 35 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 35 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 02/12/2019
Промяна: 02/12/2019
Размер: 924.06 КБ
Тегления: 1531

 ИП „Център за разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства (ИУМПС)“ в имот с идентификатор 44238.508.88 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Лом, с възложител: „Джъстин – М.М.“ ЕООД

Решение с № МО 34 - ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение с № МО 34 - ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 29/11/2019
Промяна: 29/11/2019
Размер: 1.48 МБ
Тегления: 1502

ИП „Цех за прахово боядисване на метални изделия“ и „Цех за катафореза“ в УПИ VII-1248, кв. 121 по плана на гр. Брегово, общ. Брегово, обл. Видин, с възложител „Глобъл Инвестмънтс Видин“ ЕООД

Решение № МО 33 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 33 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 21/11/2019
Промяна: 21/11/2019
Размер: 505.11 КБ
Тегления: 1499

 ИП „Осъществяване на дейност по рециклиране на неопасни пластмасови отпадъци с код R 3 по Приложение № 2 към §1, т. 13 от ЗУОˮ в ПИ с идентификатор 03928.514.88 по КККР на гр. Берковица, с възложител: „Видира – Българияˮ ЕООД.

Решение № МО 32 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 32 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 06/11/2019
Промяна: 06/11/2019
Размер: 1011.85 КБ
Тегления: 1457

 ИП „Пътна връзка от път III-1401 до кариера „Лещакаˮ от км 0+00 до км 3+208.09ˮ, землище на с. Раковица, общ. Макреш, обл. Видин, с възложител: Община Макреш

Решение № МО 31 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 31 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 29/10/2019
Промяна: 29/10/2019
Размер: 970.99 КБ
Тегления: 1474

ИП „Сграда с магазини, кафе – аперитив и открит паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 48489.13.474 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Монтана, с възложител: „П.И.Л. Ритейл Бул 5“ ЕООД

Решение № МО 1/2019 от 14.10.2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка Решение № МО 1/2019 от 14.10.2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

топ!
Дата на публикуване: 14/10/2019
Промяна: 14/10/2019
Размер: 136.44 КБ
Тегления: 1508

Решение с № МО 30 - ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС Решение с № МО 30 - ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 07/10/2019
Промяна: 07/10/2019
Размер: 990.49 КБ
Тегления: 1466

ИП „Тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 10971.81.115 по КК и КР на гр. Видин, местност Алимана, с възложител „КЕС – Крум Борисов” ЕООД.

Решение № МО 29 - ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 29 - ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 01/10/2019
Промяна: 01/10/2019
Размер: 1.36 МБ
Тегления: 1443

„Цех за пелети с капацитет 600 кг/ч (Преустройство на съществуваща сграда и пристрояване към нея)ˮ в имот с кад. № 1004, кв. 39 по плана на с. Василовци, общ. Брусарци, обл. Монтана, с възложител: „Хот Пелетˮ ООД

Решение № МО 28 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 28 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/09/2019
Промяна: 27/09/2019
Размер: 935.64 КБ
Тегления: 1491

 ИП „Закриване и рекултивация на депо за строителни отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 10971.510.714 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, с възложител: Община Видин.

Решение № МО 27 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 27 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 25/09/2019
Промяна: 25/09/2019
Размер: 415.22 КБ
Тегления: 1443

ИП „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за промишлено и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на производствено предприятиеˮ в поземлен имот с идентификатор 24431.35.9 по КК и КР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик, с възложител: СД „ЛАФ – ВЕЛИЗАРОВ И СИЕ”.

Решение № МО 26 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 26 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 11/09/2019
Промяна: 11/09/2019
Размер: 508.26 КБ
Тегления: 1394

ИП „Ваканционно селище, СПА център, медицински център, басейн, гаражи и магазинˮ в ПИ с идентификатор 12961.40.33 по КК и КР на гр. Вършец, с възложител: Надежда Ангелова.

Решение № МО 25 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 25 – ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 09/09/2019
Промяна: 09/09/2019
Размер: 534.13 КБ
Тегления: 1432

ИП „Изграждане на кариери за добив на строителни материали в концесионна площ „Лемище” (225,009 дка), землище на с. Владимирово, община Бойчиновци, обл. Монтана, с възложител: „Пътища М” ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 1 от 3

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията