Решения по ОВОС

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Възходящо ]

Решение № MO 1-7/2018 г. по ОВОС Решение № MO 1-7/2018 г. по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 22/11/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 18.45 МБ
Тегления: 3036

ИП „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за модернизация на инсталацията за производство на оловно киселинни акумулаторни батерии /ИПОКАкБ/ и инсталацията за рециклиране на батерии /ИРБ/”, разположени на производствената площадка на „МОНБАТ” АД в гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана

Решение с № МО 1-1/2019 г. по оценка на въздействието върху околната среда Решение с № МО 1-1/2019 г. по оценка на въздействието върху околната среда

топ!
Дата на публикуване: 21/01/2019
Промяна: 21/01/2019
Размер: 2.91 МБ
Тегления: 2736

ИП: „Добив на подземни богатства (пясък и чакъл) от находище „Вела“, разположено в землището на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана“. Възложител на инвестиционното предложение е „Катерина Г и М” ЕООД

Решение № МО 1-1/2020 г. по оценка на въздействието върху околната среда Решение № МО 1-1/2020 г. по оценка на въздействието върху околната среда

топ!
Дата на публикуване: 07/12/2020
Промяна: 07/12/2020
Размер: 1.77 МБ
Тегления: 2307

ИП „Експлоатация на инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и от фармацевтични производства“ в ПИ с идентификатор 48489.5.408 по КККР на гр. Монтана, с възложител „Огоста 2017“ ООД.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията