Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за ИП от 05.01.2023 г Уведомление за ИП от 05.01.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 06/01/2023
Промяна: 06/01/2023
Размер: 392.07 КБ
Тегления: 250

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електроенергия в местността Златията, в землищата на селата Горни Цибър, Златия, Разград, Черни връх, Септемврийци и на гр. Вълчедръм”, с възложител: Д. И.

Уведомление за ИП от 04.01.2023 г. Уведомление за ИП от 04.01.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/01/2023
Промяна: 04/01/2023
Размер: 9.05 МБ
Тегления: 238

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „СКМ Груп“ АД за инвестиционно предложение „Временно съхраняване в закрит склад за съхраняване на опасни отпадъци до 50 т/денонощие“ в ПИ с идентификатор 10971.201.525 по КККР на гр. Видин.

Уведомление за ИП от 20.12.2022 г Уведомление за ИП от 20.12.2022 г

топ!
Дата на публикуване: 21/12/2022
Промяна: 21/12/2022
Размер: 429.22 КБ
Тегления: 209

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Кариера за добив на габродиабази „Ошане” в землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин, с възложител: „ПСТ Видинˮ ЕООД.

Уведомление за ИП от 29.11.2022 г. Уведомление за ИП от 29.11.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/12/2022
Промяна: 02/12/2022
Размер: 2.73 МБ
Тегления: 243

ИП "Площадка за временно съхранение на отпадъци до 50 т/денонощие" в ПИ с идентификатор 10971.201.525 по КККР на гр. Видин

възложител: "СКМ Еко Солюшънс" ЕООД

Уведомление за ИП от 24.11.2022 г. Уведомление за ИП от 24.11.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/11/2022
Промяна: 28/11/2022
Размер: 300.77 КБ
Тегления: 242

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Миглена Фидосова за инвестиционно предложение „Изграждане на семеен хотел и прилежащо към него заведение за обществено хранене“, в поземлен имот с идентификатор 48489.220.389 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Монтана, община Монтана

Уведомление за ИП от 17.11.2022 г. Уведомление за ИП от 17.11.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/11/2022
Промяна: 18/11/2022
Размер: 18.55 МБ
Тегления: 217

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Крид“ ООД за инвестиционно предложение „Магазин за хранителни стоки с топла точка, гишета за битови услуги и паркинг“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12961.423.605 по Кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Вършец.

Уведомление за ИП от 14.11.2022 г. Уведомление за ИП от 14.11.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/11/2022
Промяна: 16/11/2022
Размер: 2.01 МБ
Тегления: 227

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от кмета на община Видин за инвестиционно предложение „Изграждане на зелена и велосипедна достъпна среда в крайдунавски парк и прилежащите му територии, гр. Видин“ в поземлени имоти с идентификатори 10971.502.1093 и 10971.501.387 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Видин.

Уведомление за ИП от 08.11.2022 г. Уведомление за ИП от 08.11.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/11/2022
Промяна: 11/11/2022
Размер: 1.88 МБ
Тегления: 281

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в плаващи мрежести клетки в яз. Огоста“, с възложител: „Фиш инвест“ ООД.

Уведомление за ИП от 28.10.2022 г. Уведомление за ИП от 28.10.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/11/2022
Промяна: 11/11/2022
Размер: 2.83 МБ
Тегления: 251

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на садково стопанство и интензивно развъждане на риба в участък от акваторията на язовир „Огоста“, в землището на гр. Монтана, с възложител: „Еврофиш инвест 777“ ЕООД.

Уведомление за ИП от 05.10.2022 г. и допълнителна информация от 17.10.2022 г. Уведомление за ИП от 05.10.2022 г. и допълнителна информация от 17.10.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/10/2022
Промяна: 19/10/2022
Размер: 6.35 МБ
Тегления: 243

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Дунония“ АД за инвестиционно предложение „Търговски комплекс с магазини за хранителни и нехранителни стоки, обществено обслужване, офиси, производствена дейност, складове, хотел, ЖС и ТП“ в УПИ XIX859,860 и УПИ XII, кв. 598, ж.к. „Вида“, гр. Видин, общ. Видин.

Уведомление за ИП от 13.10.2022 г. Уведомление за ИП от 13.10.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/10/2022
Промяна: 14/10/2022
Размер: 232.22 КБ
Тегления: 311

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на газова инсталация за алтернативно захранване с газ пропан-бутан на производствена база „Монбатˮ АДˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.597 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител: „Монбатˮ АД.

Уведомление за ИП от 28.09.2022 г. Уведомление за ИП от 28.09.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/09/2022
Промяна: 29/09/2022
Размер: 292.18 КБ
Тегления: 337

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централаˮ в новообразуван УПИ ХV497,498, кв. 67 по плана на с. Ерден, общ. Бойчиновци, с възложител: К. Йосифова.

Уведомление за ИП от 23.09.2022 г.-1 Уведомление за ИП от 23.09.2022 г.-1

топ!
Дата на публикуване: 26/09/2022
Промяна: 26/09/2022
Размер: 2.76 МБ
Тегления: 242

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на мандраˮ в ПИ с идентификатор 10971.511.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: „Е-79 Ойлˮ ЕООД

Уведомление за ИП от 19.09.2022 г. Уведомление за ИП от 19.09.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/09/2022
Промяна: 23/09/2022
Размер: 3.19 МБ
Тегления: 264

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Ком Агро“ ООД за инвестиционно предложение „Инсталация за лиофилизационно сушене на плодове и система за захранване“ в част от сграда с идентификатор 03928.513.18.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03928.513.18 по КККР на гр. Берковица, общ. Берковица.

Уведомление за ИП от 12.09.2022 г. Уведомление за ИП от 12.09.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/09/2022
Промяна: 14/09/2022
Размер: 285.93 КБ
Тегления: 271

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на наземна фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия от възобновяем източникˮ в ПИ с идентификатор 67667.43.135 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Смоляновци, общ. Монтана, с възложител: „Еко Про Турˮ ООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 4 от 17

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx