Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.03.2019 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/03/2019
Промяна: 19/03/2019
Размер: 15.75 КБ
Тегления: 1016

ИП „Търговски, развлекателен и хотелски комплекс – дискотека и автомивка, заведение за хранене, сграда с магазини и хотелска част“ в поземлен имот с идентификатор 10971.502.940 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител „Импулс“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.09.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/09/2020
Промяна: 17/09/2020
Размер: 14.01 КБ
Тегления: 757

ИП „Комплексна програма за повишаване на ефективността, затваряне на производствения цикъл за получаване на висококачествен продукт в технологичен процес, отговарящ на европейските изисквания за безопасност и качество на работна среда на обект Свинеферма „Дунавци” в поземлен имот с идентификатор 24061.75.407 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Дунавци, общ. Видин, местност Керемиджийницата

възложител: „Акма Трейд Лимитид“ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 16.04.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 16.04.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2021
Промяна: 16/04/2021
Размер: 16.29 КБ
Тегления: 540

ИП „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 за изграждане на овцеферма“ в ПИ с идентификатори 22530.15.259, 22530.15.198 и 22530.15.181 в землището на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, с възложител „КА 3 Ентър Трейд“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 13.10.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 13.10.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/10/2020
Промяна: 13/10/2020
Размер: 18.49 КБ
Тегления: 750

ИП „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Косово, общ. Брегово, обл. Видин”, с възложител: община Брегово.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.03.2021 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.03.2021 г

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2021
Промяна: 12/03/2021
Размер: 13.51 КБ
Тегления: 622

ИП „Предприятие за преработка и съхранение на риба“ в поземлен имот с идентификатор 10971.510.260.1 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, с възложител "Риба и рибни продукти" ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.03.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.03.2021

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2021
Промяна: 12/03/2021
Размер: 16.13 КБ
Тегления: 624

ИП „Тирпаркинг и обществено обслужване“ в ПИ с идентификатор 48489.4.384 по КК и КР на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител „Лионтурс 1991“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.04.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.04.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/04/2021
Промяна: 08/04/2021
Размер: 13.82 КБ
Тегления: 574

ИП „Изграждане и рехабилитация на водопровод в с. Трайково, общ. Ломˮ

възложител: Община Лом

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.03.2019 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 06/03/2019
Промяна: 06/03/2019
Размер: 13.52 КБ
Тегления: 996

ИП „Модернизация, преустройство и преоборудване – разширение с достигане на пълния капацитет на ферма за интензивно отглеждане на свине – свинекомплекс „Дунавци”, в ПИ с идентификатор 24061.75.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител: „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД” ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.04.2021 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.04.2021 г

топ!
Дата на публикуване: 02/04/2021
Промяна: 02/04/2021
Размер: 16.24 КБ
Тегления: 575

ИП „Изграждане на напоителна система, захранвана от един нов тръбен сондажен кладенец и резервоар за напояване на 476 дка царевица“ в ПИ с идентификатор 44238.503.569 по КК и КР на гр. Лом, общ. Лом, с възложител „Агро Инвест Инженеринг“ АД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 30.06.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 30.06.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/06/2021
Промяна: 30/06/2021
Размер: 13.79 КБ
Тегления: 274

ИП „Вилно селище, хотелски комплекс с басейн и места за къмпингуванеˮ в ПИ с идентификатор 68179.30.153 по КК и КР на с. Спанчевци, общ. Вършец

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 26.08.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 26.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 26/08/2020
Промяна: 26/08/2020
Размер: 16.3 КБ
Тегления: 779

ИП „Развъждане, отглеждане и угояване на риба за спортен и промишлен риболов в язовир „Липненска река“ в землището на с. Липен, общ. Монтана, с възложител „Вибел - 2015“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 26.01.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 26.01.2021

топ!
Дата на публикуване: 26/01/2021
Промяна: 26/01/2021
Размер: 16.15 КБ
Тегления: 694

ИП „Изграждане на силозна база и фабрика за преработка на слънчоглед“ в ПИ с идентификатор 10971.514.1 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Сънсийдс“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.08.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.08.2021

Дата на публикуване: 25/08/2021
Промяна: 25/08/2021
Размер: 19.87 КБ
Тегления: 99

ИП „Проектиране и строителство на селскостопански обекти за производство и преработка на животновъдна продукция“ в поземлен имот № 086013 в землището на с. Превала, общ. Чипровци, с възложител ЕТ „КАРБОН – ПОЛИНА МАРИУС“.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.06.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.06.2021

топ!
Дата на публикуване: 25/06/2021
Промяна: 25/06/2021
Размер: 16.13 КБ
Тегления: 291

ИП „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Лехчево, общ. Бойчиновци – втори етап", с възложител Община Бойчиновци

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.05.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.05.2021

топ!
Дата на публикуване: 25/05/2021
Промяна: 25/05/2021
Размер: 13.88 КБ
Тегления: 413

ИП „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Алмусˮ от п/ст „Брусарциˮ до п/ст „Ломˮ

възложител: „Електроенергиен системен операторˮ ЕАД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 7 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx