Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/04/2018
Промяна: 27/04/2018
Размер: 13.43 КБ
Тегления: 1242

ИП „Изграждане на компостираща инсталация и система за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” в имот с № 000229, землище на с. Бели мел, общ. Чипровци

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 29.06.2018 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 29.06.2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/06/2018
Промяна: 29/06/2018
Размер: 15.62 КБ
Тегления: 1145

Инвестиционно предложение „Изграждане на нов пътен достъп до кариера за добив на подземни богатства – стройтелни материали – диабази, от находище „ТЕРИ“ в землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин, с възложител: „Диабаз“ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 27.06.2018 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 27.06.2018

топ!
Дата на публикуване: 27/06/2018
Промяна: 27/06/2018
Размер: 13.36 КБ
Тегления: 1154

ИП „Изграждане на садкова инсталация за суперинтензивно отглеждане на дъгова пъстърва” в язовир Гостилица, землище на с. Белотинци, общ. Монтана, с възложител: „Фиш Фактори” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 19.06.2018 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 19.06.2018

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2018
Промяна: 19/06/2018
Размер: 15.67 КБ
Тегления: 1179

Инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от териториите на община Вълчедръм и община Якимово“ в поземлен имот с идентификатор 12543.917.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вълчедръм, с възложител: Община Вълчедръм.

съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2018
Промяна: 18/04/2018
Размер: 15.58 КБ
Тегления: 1281

Инвестиционно предложение „Разработване на находище за индустриални минерали (кварц-фелдшпатови пясъци) „Жълтия връх“, в землището на с. Арчар, общ. Димово, обл. Видин

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 02/05/2018
Промяна: 02/05/2018
Размер: 15.63 КБ
Тегления: 1163

ИП „Изграждане на съоръжение и инсталации за третиране на отпадъци /компостираща инсталация за разделяне и третиране на зелени и/или биоразградими отпадъци/” в ПИ с идентификатор 44238.57.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, с възложител: Община Лом.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 22/05/2018
Промяна: 22/05/2018
Размер: 15.48 КБ
Тегления: 1209

Съобщение за ИП „Водовземане от подземни води чрез 1 брой нов тръбен кладенец с дълбочина 200 м“ в имот с № 060009, м. Илийно дърво, землище на с. Ковачица, общ. Лом, с възложител: ЕТ „Бомар Трейд“.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 11/10/2018
Промяна: 11/10/2018
Размер: 15.64 КБ
Тегления: 1111

Инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмаси“ в УПИ V, кв. 1 по регулационния план на с. Лехчево, общ. Бойчиновци, с възложител: „България Рисайкълс“ ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от 15.11.2018 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от 15.11.2018 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/11/2018
Промяна: 15/11/2018
Размер: 19.11 КБ
Тегления: 1115

 Допълнителна информация за ИП „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмаси“ в УПИ V, кв. 1 по регулационния план на с. Лехчево, общ. Бойчиновци.

Възложител: „България Рисайкълсˮ ООД.

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.09.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/09/2020
Промяна: 28/09/2020
Размер: 16.14 КБ
Тегления: 753

ИП „Изграждане на нов обор за 600 броя овце и склад за селскостопанска продукция“ в землището на с. Спанчевци, общ. Вършец, с възложител „Монт 7 Агро“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.09.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/09/2020
Промяна: 25/09/2020
Размер: 13.73 КБ
Тегления: 770

ИП „Спортен риболов и риборазвъждане в язовир „Скомля” находящ се в землището на с. Скомля, общ. Димово, обл. Видин, с възложител: ППЗК „ПРОГРЕС 97ˮ

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 24.09.2020 г.-2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 24.09.2020 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 24/09/2020
Промяна: 24/09/2020
Размер: 13.82 КБ
Тегления: 768

ИП „Преустройство и пристрояване на едноетажна стопанска сграда за угояване на бикове и едноетажен склад за съхранение на оборудванеˮ в УПИ ХІХ – 1095, кв. 20 по плана на с. Чупрене, общ. Чупрене (ПИ с идентификатор 81757.500.1095 по КККР на с. Чупрене)

възложител: „РЕБЕЛˮ ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 24.09.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 24.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/09/2020
Промяна: 24/09/2020
Размер: 16.13 КБ
Тегления: 802

ИП „Малка независима пивоварна“ в сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 81390.501.1107 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чипровци, с възложител „Чушкарев“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.03.2021 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.03.2021 г

топ!
Дата на публикуване: 22/03/2021
Промяна: 22/03/2021
Размер: 16.12 КБ
Тегления: 618

ИП „Многофункционална спортна зала“ в УПИ IV-61, кв. 32, гр. Кула, с възложител Община Кула.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.05.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.05.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/05/2021
Промяна: 21/05/2021
Размер: 14.07 КБ
Тегления: 405

ИП „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инс-талацията с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупренеˮ

с възложител: Община Видин

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 6 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx