Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 30/05/2018
Промяна: 30/05/2018
Размер: 15.77 КБ
Тегления: 1451

Съобщение за ИП „Частична реконструкция на Главен канализа-ционен колектор II от РШ 138 до КПС 1, гр. Видин“ и „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Сланотрън до гр. Видин“, част от Регионално прединвестицинно проучване (РПИП) за обособена територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, с възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 02/11/2018
Промяна: 02/11/2018
Размер: 15.69 КБ
Тегления: 1391

Съобщение за изменение на инвестиционно предложение „Инсталация за екстракция на масла от кориандър и последващо палетизиране“ в имот с № 249002, землище на гр. Кула, община Кула

Възложител: „Булком Видин“ ЕООД.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/04/2018
Промяна: 27/04/2018
Размер: 15.54 КБ
Тегления: 1684

Съобщение за ИП „Сграда за търговия“ в поземлен имот с идентификатор 48489.5.380 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана (УПИ V, кв. 174 по плана на гр. Монтана)

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/04/2018
Промяна: 27/04/2018
Размер: 13.43 КБ
Тегления: 1549

ИП „Изграждане на компостираща инсталация и система за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” в имот с № 000229, землище на с. Бели мел, общ. Чипровци

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 29.06.2018 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 29.06.2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/06/2018
Промяна: 29/06/2018
Размер: 15.62 КБ
Тегления: 1455

Инвестиционно предложение „Изграждане на нов пътен достъп до кариера за добив на подземни богатства – стройтелни материали – диабази, от находище „ТЕРИ“ в землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин, с възложител: „Диабаз“ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 27.06.2018 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 27.06.2018

топ!
Дата на публикуване: 27/06/2018
Промяна: 27/06/2018
Размер: 13.36 КБ
Тегления: 1463

ИП „Изграждане на садкова инсталация за суперинтензивно отглеждане на дъгова пъстърва” в язовир Гостилица, землище на с. Белотинци, общ. Монтана, с възложител: „Фиш Фактори” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 19.06.2018 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 19.06.2018

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2018
Промяна: 19/06/2018
Размер: 15.67 КБ
Тегления: 1469

Инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от териториите на община Вълчедръм и община Якимово“ в поземлен имот с идентификатор 12543.917.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вълчедръм, с възложител: Община Вълчедръм.

съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2018
Промяна: 18/04/2018
Размер: 15.58 КБ
Тегления: 1640

Инвестиционно предложение „Разработване на находище за индустриални минерали (кварц-фелдшпатови пясъци) „Жълтия връх“, в землището на с. Арчар, общ. Димово, обл. Видин

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 02/05/2018
Промяна: 02/05/2018
Размер: 15.63 КБ
Тегления: 1481

ИП „Изграждане на съоръжение и инсталации за третиране на отпадъци /компостираща инсталация за разделяне и третиране на зелени и/или биоразградими отпадъци/” в ПИ с идентификатор 44238.57.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, с възложител: Община Лом.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 22/05/2018
Промяна: 22/05/2018
Размер: 15.48 КБ
Тегления: 1512

Съобщение за ИП „Водовземане от подземни води чрез 1 брой нов тръбен кладенец с дълбочина 200 м“ в имот с № 060009, м. Илийно дърво, землище на с. Ковачица, общ. Лом, с възложител: ЕТ „Бомар Трейд“.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 11/10/2018
Промяна: 11/10/2018
Размер: 15.64 КБ
Тегления: 1405

Инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмаси“ в УПИ V, кв. 1 по регулационния план на с. Лехчево, общ. Бойчиновци, с възложител: „България Рисайкълс“ ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от 15.11.2018 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от 15.11.2018 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/11/2018
Промяна: 15/11/2018
Размер: 19.11 КБ
Тегления: 1420

 Допълнителна информация за ИП „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмаси“ в УПИ V, кв. 1 по регулационния план на с. Лехчево, общ. Бойчиновци.

Възложител: „България Рисайкълсˮ ООД.

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 30.05.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 30.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/05/2022
Промяна: 30/05/2022
Размер: 16.31 КБ
Тегления: 156

ИП „Предприятие за преработка на земеделска продукция“ в сграда с идентификатор 10971.503.234.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10971.503.234 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител „Вида“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 30.05.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 30.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/05/2022
Промяна: 30/05/2022
Размер: 14 КБ
Тегления: 171

ИП „Създаване на ябълкови насаждения в землищата на с. Гаганица, общ. Берковица и на с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията, проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения и закупуване на селскостопанска техника и инвентарˮ, с възложител „Екотерра” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.09.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/09/2020
Промяна: 28/09/2020
Размер: 16.14 КБ
Тегления: 1097

ИП „Изграждане на нов обор за 600 броя овце и склад за селскостопанска продукция“ в землището на с. Спанчевци, общ. Вършец, с възложител „Монт 7 Агро“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 6 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx