Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 27.01.20 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 27.01.20

топ!
Дата на публикуване: 27/01/2020
Промяна: 27/01/2020
Размер: 18.62 КБ
Тегления: 1087

Съобщение за ИП „Рекултивация на общинско сметище за неопасни отпадъци в с. Ружинци, общ. Ружинци, обл. Видин”

 

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 26.08.2019 г. - 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 26.08.2019 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 26/08/2019
Промяна: 26/08/2019
Размер: 19.17 КБ
Тегления: 1122

ИП „Рекултивация на депо за строителни отпадъци” в ПИ с идентификатор 10971.510.714 по КККР на гр. Видин, с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 26.08.2019 г. - 1 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 26.08.2019 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 26/08/2019
Промяна: 26/08/2019
Размер: 18.61 КБ
Тегления: 1132

ИП „Цех за пелети с капацитет 600 кг/ч (преустройство на съществуваща производствена сграда и пристрояване към нея)ˮ в поземлен имот с кад. № 1004, кв. 39 по плана на с. Василовци, общ. Брусарци, с възложител: „Хот Пелетˮ ООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 25.10.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 25.10.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/10/2019
Промяна: 25/10/2019
Размер: 15.87 КБ
Тегления: 1082

ИП „Цех за прахово боядисване на метални изделия“ и „Цех за катафореза“ в УПИ VII-1248, кв. 121 по плана на гр. Брегово, общ. Брегово, с възложител „Глобъл Инвестмънтс видин“ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 24.03.20 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 24.03.20 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/03/2020
Промяна: 24/03/2020
Размер: 18.88 КБ
Тегления: 1053

ИП „Цех за производство на почистващи и миещи препарати и WC ароматизатори” в ПИ с идентификатор 81757.500.617 по КККР на с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин, с възложител: „Никани – 2014ˮ ЕООД

 

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 18.09.2020 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 18.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/09/2020
Промяна: 18/09/2020
Размер: 18.44 КБ
Тегления: 936

ИП „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив с брутна площ 94,075 дка /нетна площ 88,340 дка/, с местонахождение землищата на с. Гомотарци и с. Кошава, община Видин”, с възложител: „Видинска Винарска компанияˮ ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 15.11.2019 г. - 3 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 15.11.2019 г. - 3

топ!
Дата на публикуване: 15/11/2019
Промяна: 15/11/2019
Размер: 15.83 КБ
Тегления: 1110

ИП „Цех за студено поцинковане на метални изделия“ в УПИ VII-1248, кв. 121 по плана на гр. Брегово, общ. Брегово

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 14.07.2020 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 14.07.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/07/2020
Промяна: 14/07/2020
Размер: 18.45 КБ
Тегления: 932

ИП „Кланичен пункт за добив на месо от едри преживни животни (ЕПЖ)ˮ в ПИ с идентификатор 21840.95.573 по кадастралната карта (КК) на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана, с възложител: „Трейс Ангъс Фармˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 08.10.19 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 08.10.19 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/10/2019
Промяна: 09/10/2019
Размер: 15.57 КБ
Тегления: 1084

ИП „Сграда с магазини, кафе-аперитив и открит паркингˮ в поземлен имот с идентификатор 48489.13.474 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана (УПИ XI, кв. 360 по плана на гр. Монтана)

Възложител: „П.И.Л. РИТЕЙЛ БУЛ 5ˮ ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 01.11.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 01.11.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/11/2019
Промяна: 01/11/2019
Размер: 18.96 КБ
Тегления: 1089

ИП „Център за разглобяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)ˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44238.508.88 (стар номер 001046) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, с възложител: „Джъстин М.М.ˮ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 23/04/2018
Промяна: 23/04/2018
Размер: 15.57 КБ
Тегления: 1442

ИП „Изграждане на бензиностанция 30 м3“ в поземлен имот с идентификатор 44238.508.168 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Лом, общ. Лом, с възложител: „Хъс“ ооД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 24/04/2018
Промяна: 24/04/2018
Размер: 15.54 КБ
Тегления: 1464

ИП „Изграждане на кланичен пункт“ в поземлен имот 058035, м. Барабуца, землище на с. Ковачица, общ. Лом, с възложител: ЕТ „Митко Боев“.

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 08/05/2018
Промяна: 08/05/2018
Размер: 15.63 КБ
Тегления: 1331

ИП „Стопанство за отглеждане на риба по рециркулационен метод“ в имот с идентификатор 10971.157.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на гр. Видин, м. Шуговец, с възложител: „Риба и рибни продукти“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 08/05/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 119.78 КБ
Тегления: 1329

ИП „Цех за преработка на мляко с капацитет 1000 л/ден и изграждане на тръбен кладанец“ в УПИ XXXIV в Стопански двор № 1, с. Якимово, общ. Якимово, с възложител: ЗП Емил Емилов.

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 30/05/2018
Промяна: 30/05/2018
Размер: 15.77 КБ
Тегления: 1308

Съобщение за ИП „Частична реконструкция на Главен канализа-ционен колектор II от РШ 138 до КПС 1, гр. Видин“ и „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Сланотрън до гр. Видин“, част от Регионално прединвестицинно проучване (РПИП) за обособена територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, с възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 5 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx