Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от НУРИОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от НУРИОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/02/2019
Промяна: 15/02/2019
Размер: 13.38 КБ
Тегления: 1056

ИП „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Кула”, находящо се в поземлен имот с идентификатор 40525.173.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: Община Кула

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 31.01.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 31.01.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 31/01/2019
Промяна: 31/01/2019
Размер: 13.4 КБ
Тегления: 1046

ИП „Нова въздушна линия (ВЛ) 110 kV „Видбол” от стълб № 94 на ВЛ 110 kV „Магура”, землище на с. Арчар, общ. Димово до п/ст „Бонония” в землището на гр. Дунавци, общ. Видин”, с възложител: „ЕСО” ЕАД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.07.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.07.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/07/2019
Промяна: 23/07/2019
Размер: 15.85 КБ
Тегления: 947

ИП „Ваканционно селище, СПА център, медицински център, басейн, гаражи и магазин“ в поземлен имот с идентификатор 12961.40.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Вършец, с възложител Н. А.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.06.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.06.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/06/2019
Промяна: 21/06/2019
Размер: 15.71 КБ
Тегления: 950

ИП „Изграждане на ваканционно селище“ в имот с № 209004, землище на с. Милчина лъка, общ. Грамада, с възложител Ю. Й.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.04.2020 г.- 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.04.2020 г.- 2

топ!
Дата на публикуване: 21/04/2020
Промяна: 21/04/2020
Размер: 15.99 КБ
Тегления: 933

„Изграждане на асфалтова база“ в поземлен имот с идентификатор 17734.78.89 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Гранитово, общ. Белоградчик, с възложител „ПСТ Видин“ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.04.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.04.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2019
Промяна: 18/04/2019
Размер: 13.41 КБ
Тегления: 1004

ИП „Подмяна на част от оборудването на енергиен комплекс за ВЕИ, с цел използване на неопасни отпадъци като гориво за производство на електроенергия” в имот № 000049, землище на с. Долно Церовене, общ. Якимово, обл. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.04.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.04.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/04/2019
Промяна: 15/04/2019
Размер: 13.28 КБ
Тегления: 1010

ИП „Обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко” в ПИ с идентификатор 15998.80.144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гомотарци, общ. Видин

 

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 11.01.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 11.01.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/01/2019
Промяна: 11/01/2019
Размер: 15.64 КБ
Тегления: 1055

ИП „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Раяновциˮ в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик, обл. Видин с възложител: „ИНТЕРПРОМˮ ЕООД.

 

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.04.2020 - 1 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.04.2020 - 1

топ!
Дата на публикуване: 10/04/2020
Промяна: 10/04/2020
Размер: 15.81 КБ
Тегления: 902
„Извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и други) на площадка с площ от 6752 м2 в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по КККР на гр. Видин, Ремонтна база КОС“, с възложител: „Вида Металс Рисайклингˮ ООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.07.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.07.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/07/2019
Промяна: 09/07/2019
Размер: 15.78 КБ
Тегления: 956

ИП „Малка мандра за производство на сирене и кисело мляко“ в имот с № 000105, землище на с. Лехчево, общ. Бойчиновци, с възложител С. Г.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.02.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.02.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/02/2019
Промяна: 08/02/2019
Размер: 15.78 КБ
Тегления: 1021

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“ в поземлени имоти с №№ 010017, 059001, 059002, 059005, 059007, 059008, 059012, 059017, 059020, 060003 в землището на с. Неговановци, общ. Ново село, с възложител ЧЗП М. А.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.02.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.02.2020

топ!
Дата на публикуване: 04/02/2020
Промяна: 04/02/2020
Размер: 15.94 КБ
Тегления: 970

ИП „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 07510.303.51 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Бързия, общ. Берковица, с възложител „Минерална вода - Ком“ ЕАД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.04.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 01/04/2020
Промяна: 01/04/2020
Размер: 15.71 КБ
Тегления: 939

ИП „Изграждане на два нови тръбни сондажни кладенци за промишлено водоснабдяване на производствени мощностиˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.379 по КККР на гр. Монтана, с възложител: „ЕМКОˮ ООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 31.01.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 31.01.2020

топ!
Дата на публикуване: 31/01/2020
Промяна: 31/01/2020
Размер: 13.53 КБ
Тегления: 935

„Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещи лозови масиви на „Агромагиˮ ЕООД с обща площ 48580 м2, находящи се в землището на с. Станево, общ. Лом” в ПИ с идентификатор 68758.26.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Станево, общ. Лом, с възложител: „АГРОМАГИˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 30.04.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 30.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 30/04/2020
Промяна: 30/04/2020
Размер: 13.4 КБ
Тегления: 884

ИП „Откриване на площадка за третиране на отпадъци” в ПИ с идентификатор 51665.202.64 по КК и КР на с. Николово, общ. Монтана, с възложител: „БИО ПРОМ ИНВЕСТ” ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 2 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx