Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.03.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.03.2021

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2021
Промяна: 01/03/2021
Размер: 13.76 КБ
Тегления: 716

„Монтаж на модулен асфалтов смесителˮ в ПИ с идентификатор 47648.31.4 по КК и КР на с. Медовница, общ. Димово

възложител: „ДЛВˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.02.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/02/2021
Промяна: 01/02/2021
Размер: 13.81 КБ
Тегления: 767

ИП „Подмяна на част от водопроводната мрежа на гр. Грамада, с. Бранковци и с. Тошевци, общ. Грамада, обл. Видинˮ

възложител: Община Грамада

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 05/02/2018
Промяна: 05/02/2018
Размер: 15.1 КБ
Тегления: 1370

ИП „Предприятие за преработка на мляко“ в имот с № 037092, землище на с. Салаш, общ. Белоградчик, с възложител: „Хемус агро 2015 г.“ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от 27.11.18 г. на Наредбата за извършване на ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от 27.11.18 г. на Наредбата за извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/11/2018
Промяна: 10/12/2018
Размер: 15.41 КБ
Тегления: 1194

ИП „Модулна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия чрез третиране на сепарирани неопасни отпадъци, които съдържат въглеводороди със съпътстващо производство на гранулатˮ, разположена на площадка в ПИ с идентификатор 44238.508.168 по КК и КР на гр. Лом, с възложител: „Тинс Трейд 2000” ЕООД.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9 от 21.01.2019 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9 от 21.01.2019 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 21/01/2019
Промяна: 21/01/2019
Размер: 13.23 КБ
Тегления: 1137

ИП „Изграждане на парти център със зони за релакс, подготовка на тържества на открито, летен бар и водно огледало” в поземлен имот с идентификатор 03928.37.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, местност Асан Спахийски връх.

Съобщение по чл. 6, ал. 9 ,т.1 от 16.11.2018 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9 ,т.1 от 16.11.2018 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 16/11/2018
Промяна: 16/11/2018
Размер: 15.64 КБ
Тегления: 1173

Съобщение за ИП „Изграждане на съоръжение за капково напояване на лозов масив“ в имоти с №№ 073062 и 074001, землище на с. Комощица, общ. Якимово

 Възложител: „Ви Пи Органика“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9 ,т.1 от  Наредбата за ОВОС - „Бен Хън Агро” ООД Съобщение по чл. 6, ал. 9 ,т.1 от Наредбата за ОВОС - „Бен Хън Агро” ООД

топ!
Дата на публикуване: 11/01/2019
Промяна: 11/01/2019
Размер: 13.45 КБ
Тегления: 1191

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя” в поземлени имоти в землището на с. Ново село, общ. Ново село, с възложител: „Бен Хън Агро” ООД.

Съобщение от 30.08.2018 г. по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 30.08.2018 г. по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 30/08/2018
Промяна: 30/08/2018
Размер: 13.3 КБ
Тегления: 1221

ИП „Складова база за минерални торове” в ПИ 44238.507.215 и ПИ 44238.507.214 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, община Лом, област Монтана, с възложител: „Бореалис Л.А.Т България” ЕООД.

Съобщение от 30.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 30.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 30/07/2018
Промяна: 30/07/2018
Размер: 15.94 КБ
Тегления: 1267

ИП „Площадка за търговска дейност с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон, опаковки от дървени материали“ в поземлен имот с идентификатор 10971.511.82 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: „Съни Счет“ ЕООД

Съобщение от 24.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 24.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 24/07/2018
Промяна: 24/07/2018
Размер: 15.8 КБ
Тегления: 1322

ИП„Затворена циркулационна система (ЗЦС) за интензивно отглеждане на африкански сом (Clarias gariepinus) и други видове риби и водни организми“ в сграда с идентификатор 44238.508.84.4 по КК и КР на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, с възложител: „Акватоник“ ООД.

Съобщение от 23.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 23.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 23/07/2018
Промяна: 23/07/2018
Размер: 15.96 КБ
Тегления: 1246

ИП „Добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, водоснабдяване за животновъдство и други цели от един брой тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 24061.76.407 по КК и КР на гр. Дунавци, общ. Видин, м. Керемиджийницата, с възложител: „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД“ ЕООД.

Съобщение от 17.10.2019 г. по чл. 6,ал. 9, т. 1 Съобщение от 17.10.2019 г. по чл. 6,ал. 9, т. 1

топ!
Дата на публикуване: 17/10/2019
Промяна: 17/10/2019
Размер: 15.84 КБ
Тегления: 1050

Съобщение от 06.03.2018 г. по чл. 6,ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 06.03.2018 г. по чл. 6,ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 06/03/2018
Промяна: 06/03/2018
Размер: 15.19 КБ
Тегления: 1418

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмаса и гумиˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.327 по КК и КР на гр. Монтана

 

Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т.1 Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т.1

топ!
Дата на публикуване: 27/04/2018
Промяна: 27/04/2018
Размер: 15.38 КБ
Тегления: 1441

ИП „Цех за производство на плодови сокове“ в УПИ XI-497, кв. 30 по плана на с. Буковец, общ. Видин

Съобщ. по чл.6,ал.9,т.1 Наредбата за ОВОС Съобщ. по чл.6,ал.9,т.1 Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 13/02/2018
Промяна: 13/02/2018
Размер: 13.25 КБ
Тегления: 1403

ИП „Изграждане на пристройка с размери 24 м / 15 м към действаща кланица, за месопреработка, магазин и офис“ в УПИ I за свинекомплекс, кв. 37, с. Новоселци, общ. Видин

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 10 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx