Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.03.2021 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.03.2021 г

топ!
Дата на публикуване: 22/03/2021
Промяна: 22/03/2021
Размер: 16.12 КБ
Тегления: 969

ИП „Многофункционална спортна зала“ в УПИ IV-61, кв. 32, гр. Кула, с възложител Община Кула.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.05.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.05.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/05/2021
Промяна: 21/05/2021
Размер: 14.07 КБ
Тегления: 770

ИП „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инс-талацията с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупренеˮ

с възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.06.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.06.2022 г.

Дата на публикуване: 20/06/2022
Промяна: 20/06/2022
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 97

ИП „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-1хг „Видинˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.501.557 по КККР на гр. Видин, общ. Видин

възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.03.2019 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/03/2019
Промяна: 19/03/2019
Размер: 15.75 КБ
Тегления: 1357

ИП „Търговски, развлекателен и хотелски комплекс – дискотека и автомивка, заведение за хранене, сграда с магазини и хотелска част“ в поземлен имот с идентификатор 10971.502.940 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител „Импулс“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.09.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/09/2020
Промяна: 17/09/2020
Размер: 14.01 КБ
Тегления: 1119

ИП „Комплексна програма за повишаване на ефективността, затваряне на производствения цикъл за получаване на висококачествен продукт в технологичен процес, отговарящ на европейските изисквания за безопасност и качество на работна среда на обект Свинеферма „Дунавци” в поземлен имот с идентификатор 24061.75.407 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Дунавци, общ. Видин, местност Керемиджийницата

възложител: „Акма Трейд Лимитид“ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.06.2022 г.-1 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.06.2022 г.-1

топ!
Дата на публикуване: 17/06/2022
Промяна: 17/06/2022
Размер: 13.83 КБ
Тегления: 115

ИП „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-2хг „Градецˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 17422.6.25 по КККР на с. Градец, общ. Видин, с възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.06.2022 г. - 2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.06.2022 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 17/06/2022
Промяна: 17/06/2022
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 113

ИП: „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-3хг „Сланотрънˮ в поземлен имот с идентификатор 67194.88.299 по КККР на с. Сланотрън, общ. Видин, с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.02.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/02/2022
Промяна: 17/02/2022
Размер: 16.56 КБ
Тегления: 199

ИП „Модулен кланичен пункт за ДПЖ и търговия с месоˮ в ПИ с идентификатор 61011.135.10 по КК и КР на с. Рабиша, общ. Белоградчик, с възложител „Агрофаворит“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 16.04.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 16.04.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2021
Промяна: 16/04/2021
Размер: 16.29 КБ
Тегления: 870

ИП „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 за изграждане на овцеферма“ в ПИ с идентификатори 22530.15.259, 22530.15.198 и 22530.15.181 в землището на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, с възложител „КА 3 Ентър Трейд“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.10.2021 г. - 2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.10.2021 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 15/10/2021
Промяна: 15/10/2021
Размер: 13.86 КБ
Тегления: 288

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „БулУниПро” ООД с обща площ 86 дка” в ПИ с идентификатори 68758.14.2, 68758.14.3, 68758.14.4 и 68758.14.5 по КККР на с. Станево, община Лом

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.10.2021 г. - 1 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.10.2021 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 15/10/2021
Промяна: 15/10/2021
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 278

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „Агро Мотив” ООД с обща площ 80 дка” в ПИ с идентификатор 38159.81.6 по КККР на с. Комощица, общ. Якимово

възложител: "Агро мотив” ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 13.10.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 13.10.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/10/2020
Промяна: 13/10/2020
Размер: 18.49 КБ
Тегления: 1113

ИП „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Косово, общ. Брегово, обл. Видин”, с възложител: община Брегово.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.04.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.04.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/04/2022
Промяна: 12/04/2022
Размер: 13.9 КБ
Тегления: 210

ИП „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на пластмасови отпадъци” в ПИ с идентификатор 03928.513.356 по КККР на гр. Берковица, с възложител: ЕТ „Георги Богдановˮ

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.03.2021 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.03.2021 г

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2021
Промяна: 12/03/2021
Размер: 13.51 КБ
Тегления: 981

ИП „Предприятие за преработка и съхранение на риба“ в поземлен имот с идентификатор 10971.510.260.1 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, с възложител "Риба и рибни продукти" ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.03.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.03.2021

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2021
Промяна: 12/03/2021
Размер: 16.13 КБ
Тегления: 973

ИП „Тирпаркинг и обществено обслужване“ в ПИ с идентификатор 48489.4.384 по КК и КР на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител „Лионтурс 1991“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 8 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx