Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Низходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 11.08.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 11.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 11/08/2020
Промяна: 11/08/2020
Размер: 13.87 КБ
Тегления: 900

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя – изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя” в землището на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин

с възложител: „Бен Хън Агро” ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 12.02.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 12.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/02/2021
Промяна: 12/02/2021
Размер: 16.18 КБ
Тегления: 735

ИП „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Арчар“ в ПИ с идентификатор 00672.43.14 по КК и КР на с. Арчар, общ. Димово, с възложител Община Димово.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 13.09.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 13.09.2021

топ!
Дата на публикуване: 13/09/2021
Промяна: 13/09/2021
Размер: 16.15 КБ
Тегления: 160

ИП „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Стакевци, общ. Белоградчик“, с възложител Община Белоградчик.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 14.09.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 14.09.2021

топ!
Дата на публикуване: 14/09/2021
Промяна: 14/09/2021
Размер: 16.28 КБ
Тегления: 155

ИП „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в поземлен имот с идентификатор 10971.511.306 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Металарм 2019“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.07.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.07.2021

топ!
Дата на публикуване: 15/07/2021
Промяна: 15/07/2021
Размер: 16.17 КБ
Тегления: 371

ИП „Кравеферма № 2“ в поземлен имот с идентификатор 11418.921.164 по КККР на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, с възложител „АДЛ – Люта“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.12.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.12.2020

топ!
Дата на публикуване: 15/12/2020
Промяна: 15/12/2020
Размер: 13.72 КБ
Тегления: 811

ИП „Предприятие за преработка на риба и рибни продукти” в поземлен имот с идентификатор 48489.2.659 по КК и КР на гр. Монтана

възложител: Б. А.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.08.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 17/08/2020
Промяна: 17/08/2020
Размер: 13.87 КБ
Тегления: 881

ИП „Частично преустройство и разширение на съществуваща сграда в Кланичен пункт” в поземлен имот с идентификатор 67310.52.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сливата, общ. Лом

с възложител: „Алексия 2002” оод

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.12.2020 - 1 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.12.2020 - 1

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2020
Промяна: 17/12/2020
Размер: 13.95 КБ
Тегления: 815

„Водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения ТК-1 и ТК-2 за отглеждане на аквакултури в ПИ с идентификатори 22530.15.179, 22530.15.252, 22530.15.254 и 22530.15.255 в землището на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръмˮ

възложител: „КА 3 ЕНТЪР ТРЕЙДˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.12.2020 - 2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.12.2020 - 2

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2020
Промяна: 17/12/2020
Размер: 13.95 КБ
Тегления: 859

„Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 за отглеждане на овце в ПИ с идентификатори 22530.15.195, 22530.15.196 и 22530.15.197 в землището на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръмˮ

възложител: „КА 3 ЕНТЪР ТРЕЙДˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 18.08.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 18.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 18/08/2020
Промяна: 18/08/2020
Размер: 16.34 КБ
Тегления: 886

ИП „Цех за обработка на обла дървесина и производство на палети и цех за производство на пелети“ в поземлен имот с идентификатор 21436.1.74 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Добри дол, общ. Лом, с възложител П. Кръстев.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 19.07.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 19.07.2021

топ!
Дата на публикуване: 19/07/2021
Промяна: 19/07/2021
Размер: 16.21 КБ
Тегления: 350

ИП „Изграждане на мотел“ в поземлен имот с идентификатор 48489.4.371 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, м. Лъката, общ. Монтана, с възложител „Лионтурс 1991“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 20.09.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 20.09.2021

топ!
Дата на публикуване: 20/09/2021
Промяна: 20/09/2021
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 137

ИП „Разполагане на мобилен асфалтосмесител и инсталация за циментова стабилизацияˮ в ПИ с идентификатори 14489.53.42 и 14489.53.55 по КККР на с. Орешец, общ. Димово

възложител: "Геопеча" АД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 22.12.2020 - Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 22.12.2020 -

топ!
Дата на публикуване: 22/12/2020
Промяна: 22/12/2020
Размер: 16.77 КБ
Тегления: 805

ИП „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в част от поземлен имот с идентификатор 10971.511.229 (УПИ І, кв. 584 – ЗСЗ) по КК и КР на гр. Видин общ. Видин, с възложител „Металарм 2019“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.10.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.10.2020

топ!
Дата на публикуване: 23/10/2020
Промяна: 23/10/2020
Размер: 13.92 КБ
Тегления: 864

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „Винарна Лопушнаˮ АД с обща площ 274,5 дкаˮ, находящи се в землищата на с. Безденица и с. Вирове, обл. Монтана

възложител: „Винарна Лопушна” АД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 24.02.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 24.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/02/2021
Промяна: 24/02/2021
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 729

ИП „Изграждане на улица „Васил Левскиˮ от ОТ 328 до ОТ 297 от км 0+000.00 до км 0+317.00ˮ в гр. Вълчедръм, обл. Монтана

възложител: Община Вълчедръм

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 3 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx