Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Низходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9 ,т.1 от 16.11.2018 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9 ,т.1 от 16.11.2018 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 16/11/2018
Промяна: 16/11/2018
Размер: 15.64 КБ
Тегления: 1173

Съобщение за ИП „Изграждане на съоръжение за капково напояване на лозов масив“ в имоти с №№ 073062 и 074001, землище на с. Комощица, общ. Якимово

 Възложител: „Ви Пи Органика“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9 от 21.01.2019 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9 от 21.01.2019 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 21/01/2019
Промяна: 21/01/2019
Размер: 13.23 КБ
Тегления: 1137

ИП „Изграждане на парти център със зони за релакс, подготовка на тържества на открито, летен бар и водно огледало” в поземлен имот с идентификатор 03928.37.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, местност Асан Спахийски връх.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от 27.11.18 г. на Наредбата за извършване на ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от 27.11.18 г. на Наредбата за извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/11/2018
Промяна: 10/12/2018
Размер: 15.41 КБ
Тегления: 1194

ИП „Модулна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия чрез третиране на сепарирани неопасни отпадъци, които съдържат въглеводороди със съпътстващо производство на гранулатˮ, разположена на площадка в ПИ с идентификатор 44238.508.168 по КК и КР на гр. Лом, с възложител: „Тинс Трейд 2000” ЕООД.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 05/02/2018
Промяна: 05/02/2018
Размер: 15.1 КБ
Тегления: 1370

ИП „Предприятие за преработка на мляко“ в имот с № 037092, землище на с. Салаш, общ. Белоградчик, с възложител: „Хемус агро 2015 г.“ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.02.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/02/2021
Промяна: 01/02/2021
Размер: 13.81 КБ
Тегления: 767

ИП „Подмяна на част от водопроводната мрежа на гр. Грамада, с. Бранковци и с. Тошевци, общ. Грамада, обл. Видинˮ

възложител: Община Грамада

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.03.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.03.2021

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2021
Промяна: 01/03/2021
Размер: 13.76 КБ
Тегления: 716

„Монтаж на модулен асфалтов смесителˮ в ПИ с идентификатор 47648.31.4 по КК и КР на с. Медовница, общ. Димово

възложител: „ДЛВˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.08.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.08.2021

топ!
Дата на публикуване: 03/08/2021
Промяна: 03/08/2021
Размер: 16.1 КБ
Тегления: 304

ИП „Реконструкция на площад Жеравица“, гр. Монтана, с възложител Община Монтана.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.12.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.12.2020

топ!
Дата на публикуване: 03/12/2020
Промяна: 03/12/2020
Размер: 14.08 КБ
Тегления: 816

ИП "Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло” на площадка с обща площ 4752 м2 в поземлени имоти с идентификатори 48489.5.160 (УПИ XXXV, кв. 1), 48489.5.161 (УПИ XXXVI, кв. 1) и 48489.5.162 (УПИ XXXVII, кв. 1) по КК и КР на гр. Монтана

възложител: „КАРКО ЛОГИСТИКС” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 04.06.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 04.06.2021

топ!
Дата на публикуване: 04/06/2021
Промяна: 04/06/2021
Размер: 13.96 КБ
Тегления: 487

ИП „Инсталация за предварително третиране чрез физични методи на РЕ-сепаратор и производство на АВS млянка” в поземлен имот с идентификатор 48489.5.490 по КК и КР на гр. Монтана

възложител: „Монбат Рисайклингˮ ЕАД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 05.01.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 05.01.2021

топ!
Дата на публикуване: 05/01/2021
Промяна: 05/01/2021
Размер: 13.79 КБ
Тегления: 805

ИП „Производство на пъстърва и пъстървови рибиˮ в ПИ с идентификатор 05236.551.253 по КК и КР на гр. Бойчиновци

възложител: „ФОРЕЛ 98ˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 05.08.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 05.08.2021

топ!
Дата на публикуване: 05/08/2021
Промяна: 05/08/2021
Размер: 16.2 КБ
Тегления: 290

ИП „Изграждане на младежки център“ в поземлен имот с идентификатор 48489.6.780 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител Община Монтана.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 06.07.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 06.07.2021

топ!
Дата на публикуване: 06/07/2021
Промяна: 06/07/2021
Размер: 13.8 КБ
Тегления: 388

ИП „Изграждане на тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на с. Златия и с. Игнатово” в ПИ с идентификатор 31053.934.5 по КК и КР на с. Златия, общ. Вълчедръм

възложител: Община Вълчедръм

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 08.07.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 08.07.2021

топ!
Дата на публикуване: 08/07/2021
Промяна: 08/07/2021
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 385

ИП „Рибовъдство и спортен риболов в язовир „Студен кладенецˮ, находящ се в землището на с. Стубел, общ. Монтана (ПИ с идентификатор 70024.106.240 по КК и КР на с. Стубел)

възложител: ДПД Фишинг" ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 08.09.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 08.09.2020

топ!
Дата на публикуване: 08/09/2020
Промяна: 08/09/2020
Размер: 13.86 КБ
Тегления: 878

ИП „Изземване и добив на динамични наносни отложения – инертни материали (чакъл и пясък) по течението на р. Огоста и чашката на яз. Огостаˮ в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана

възложител: „ИХТИС 33” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 10.12.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 10.12.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/12/2020
Промяна: 10/12/2020
Размер: 16.16 КБ
Тегления: 801

ИП „Инсталация за производство на компост“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44238.503.312 по КК и КР на гр. Лом, общ. Лом , с възложител „Хелиас“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 2 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx