Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 29.07.2019 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 29.07.2019

топ!
Дата на публикуване: 29/07/2019
Промяна: 29/07/2019
Размер: 15.84 КБ
Тегления: 946

ИП „Добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за други цели от един брой тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 10971.47.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, с възложител „Фрукт – Н“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 01.11.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 01.11.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/11/2019
Промяна: 01/11/2019
Размер: 18.96 КБ
Тегления: 946

ИП „Център за разглобяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)ˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44238.508.88 (стар номер 001046) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, с възложител: „Джъстин М.М.ˮ ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.11.19-2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.11.19-2

топ!
Дата на публикуване: 15/11/2019
Промяна: 15/11/2019
Размер: 13.34 КБ
Тегления: 943

ИП „Отглеждане и развъждане на риба (аквакултури)” в язовир Ягодник, находящ се в землището на с. Студено буче, общ. Монтана и прилежащите му басейни

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.11.19 г. -1 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.11.19 г. -1

топ!
Дата на публикуване: 15/11/2019
Промяна: 15/11/2019
Размер: 13.3 КБ
Тегления: 941

ИП „Отглеждане и развъждане на риба” в язовир Д-р Йосифово, находящ се в землището на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана

Съобщение от 17.10.2019 г. по чл. 6,ал. 9, т. 1 Съобщение от 17.10.2019 г. по чл. 6,ал. 9, т. 1

топ!
Дата на публикуване: 17/10/2019
Промяна: 17/10/2019
Размер: 15.84 КБ
Тегления: 940

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 10.09.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 10.09.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/09/2019
Промяна: 10/09/2019
Размер: 13.35 КБ
Тегления: 939

ИП „Изграждане на тръбен кладенец за техническо водоснабдяване (други цели) на авторемонтна работилница за гуми” в ПИ с идентификатор 10971.81.115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител "КЕС Крум Борисов" ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.04.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 01/04/2020
Промяна: 01/04/2020
Размер: 15.71 КБ
Тегления: 939

ИП „Изграждане на два нови тръбни сондажни кладенци за промишлено водоснабдяване на производствени мощностиˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.379 по КККР на гр. Монтана, с възложител: „ЕМКОˮ ООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 25.10.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 25.10.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/10/2019
Промяна: 25/10/2019
Размер: 15.87 КБ
Тегления: 937

ИП „Цех за прахово боядисване на метални изделия“ и „Цех за катафореза“ в УПИ VII-1248, кв. 121 по плана на гр. Брегово, общ. Брегово, с възложител „Глобъл Инвестмънтс видин“ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 27.01.20 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 27.01.20

топ!
Дата на публикуване: 27/01/2020
Промяна: 27/01/2020
Размер: 18.62 КБ
Тегления: 936

Съобщение за ИП „Рекултивация на общинско сметище за неопасни отпадъци в с. Ружинци, общ. Ружинци, обл. Видин”

 

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 31.01.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 31.01.2020

топ!
Дата на публикуване: 31/01/2020
Промяна: 31/01/2020
Размер: 13.53 КБ
Тегления: 935

„Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещи лозови масиви на „Агромагиˮ ЕООД с обща площ 48580 м2, находящи се в землището на с. Станево, общ. Лом” в ПИ с идентификатор 68758.26.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Станево, общ. Лом, с възложител: „АГРОМАГИˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 19.12.2019 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 19.12.2019

топ!
Дата на публикуване: 19/12/2019
Промяна: 19/12/2019
Размер: 13.42 КБ
Тегления: 934

ИП „Изграждане на винарска изба” в ПИ с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Безденица, общ. Монтана

С възложител: "Агротранс - Монтана" ЕООД, гр. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.04.2020 г.- 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.04.2020 г.- 2

топ!
Дата на публикуване: 21/04/2020
Промяна: 21/04/2020
Размер: 15.99 КБ
Тегления: 933

„Изграждане на асфалтова база“ в поземлен имот с идентификатор 17734.78.89 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Гранитово, общ. Белоградчик, с възложител „ПСТ Видин“ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 08.10.19 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 08.10.19 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/10/2019
Промяна: 09/10/2019
Размер: 15.57 КБ
Тегления: 928

ИП „Сграда с магазини, кафе-аперитив и открит паркингˮ в поземлен имот с идентификатор 48489.13.474 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана (УПИ XI, кв. 360 по плана на гр. Монтана)

Възложител: „П.И.Л. РИТЕЙЛ БУЛ 5ˮ ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.02.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.02.2020

топ!
Дата на публикуване: 17/02/2020
Промяна: 17/02/2020
Размер: 13.46 КБ
Тегления: 912

ИП „Доставка и монтаж на оборудване за винопроизводството и пречиствателна станция за винарска изба „Магура” АД, с. Рабиша, общ. Белоградчик, обл. Видинˮ, с възложител: „Магураˮ АД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 24.03.20 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 24.03.20 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/03/2020
Промяна: 24/03/2020
Размер: 18.88 КБ
Тегления: 908

ИП „Цех за производство на почистващи и миещи препарати и WC ароматизатори” в ПИ с идентификатор 81757.500.617 по КККР на с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин, с възложител: „Никани – 2014ˮ ЕООД

 

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 6 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx