Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 20.09.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 20.09.2021

топ!
Дата на публикуване: 20/09/2021
Промяна: 20/09/2021
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 184

ИП „Разполагане на мобилен асфалтосмесител и инсталация за циментова стабилизацияˮ в ПИ с идентификатори 14489.53.42 и 14489.53.55 по КККР на с. Орешец, общ. Димово

възложител: "Геопеча" АД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 11.10.2021 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 11.10.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/10/2021
Промяна: 11/10/2021
Размер: 15.99 КБ
Тегления: 105

ИП „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инсталацията с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене“

възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.10.2021 г. - 2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.10.2021 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 15/10/2021
Промяна: 15/10/2021
Размер: 13.86 КБ
Тегления: 105

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „БулУниПро” ООД с обща площ 86 дка” в ПИ с идентификатори 68758.14.2, 68758.14.3, 68758.14.4 и 68758.14.5 по КККР на с. Станево, община Лом

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 14.10.2021 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 14.10.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/10/2021
Промяна: 14/10/2021
Размер: 16.17 КБ
Тегления: 101

ИП „Разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа на гр. Берковица, общ. Берковица“, с възложител Община Берковица.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.10.2021 г. - 1 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.10.2021 г. - 1

Дата на публикуване: 15/10/2021
Промяна: 15/10/2021
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 98

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „Агро Мотив” ООД с обща площ 80 дка” в ПИ с идентификатор 38159.81.6 по КККР на с. Комощица, общ. Якимово

възложител: "Агро мотив” ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.10.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.10.2021 г.

Дата на публикуване: 22/10/2021
Промяна: 22/10/2021
Размер: 13.29 КБ
Тегления: 77

ИП „Газова инсталация за компресиран природен газ и газопровод за съществуващо парокотелно на млекопреработвателно предприятие на „Ел Би Булгарикум” ЕАД – Производствена база Видин” в ПИ с идентификатор 10971.510.30 по КК и КР на гр. Видин.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.11.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.11.2021 г.

Дата на публикуване: 02/11/2021
Промяна: 02/11/2021
Размер: 13.74 КБ
Тегления: 28

ИП „Допълнително водовземане от дренаж край р. Помеждинска река в района на с. Помеждин, община Георги Дамяновоˮ

възложител: Община Георги Дамяново

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.11.2021 г. - 1 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.11.2021 г. - 1

Дата на публикуване: 09/11/2021
Промяна: 09/11/2021
Размер: 13.97 КБ
Тегления: 13

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва
бъдещи лозови масиви на „Агромаги” ЕООД с обща площ 42129 м2, находящи се в землището на с. Станево, общ. Лом” в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68758.14.15 и 68758.14.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Станево, общ. Лом

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.11.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.11.2021 г.

Дата на публикуване: 10/11/2021
Промяна: 10/11/2021
Размер: 13.91 КБ
Тегления: 11

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещи лозови масиви на „Агромаги“ ЕООД с обща площ 22092 м2, находящи се в землището на с. Трайково, общ. Лом“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72940.18.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Трайково, общ. Лом

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.11.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.11.2021 г.

Дата на публикуване: 23/11/2021
Промяна: 23/11/2021
Размер: 13.86 КБ
Тегления: 6

ИП „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив от десертни сортове и овощни насаждения с обща нетна площ 76,868 дка” в землищата на с. Кошава и с. Гомотарци, общ. Видин

Възложител: „Видинска Винарска Компания” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.11.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.11.2021 г.

Дата на публикуване: 25/11/2021
Промяна: 25/11/2021
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 6

„Изграждане на два броя системи за напояване на земеделски култури” в землището на с. Рабиша, общ. Белоградчик, с възложител: „Агроимпрес” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 26.11.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 26.11.2021 г.

Дата на публикуване: 26/11/2021
Промяна: 26/11/2021
Размер: 16.27 КБ
Тегления: 5

ИП „Реализиране на мерки за енергийна ефективност на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Видин – изграждане на термопомпена инсталация, използваща геотермална енергия за покриването на основния (базов) отоплителен товар”, с възложител Община Видин.

<< Начало < Предишна 11 Следваща > Край >>
Страница 11 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx