Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Възходящо ]

Съобщ. по чл.6, ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщ. по чл.6, ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 12/04/2018
Промяна: 12/04/2018
Размер: 15.54 КБ
Тегления: 1357

ИП „Изграждане на цех за преработка на картофи“ в УПИ XVIII, XIX, планоснимачен №37, кв. 58 по плана на с. Ерден, общ. Бойчиновци

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/04/2018
Промяна: 27/04/2018
Размер: 13.43 КБ
Тегления: 1350

ИП „Изграждане на компостираща инсталация и система за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” в имот с № 000229, землище на с. Бели мел, общ. Чипровци

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 01/06/2018
Промяна: 01/06/2018
Размер: 13.21 КБ
Тегления: 1345

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционно предложение (ИП) „Месопреработвателно предприятиеˮ

в УПИ ІІ, кв. 81 по плана на с. Студено буче, общ. Монтана с възложител: „Марков 1991” ЕООД

 

Съобщение от 24.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 24.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 24/07/2018
Промяна: 24/07/2018
Размер: 15.8 КБ
Тегления: 1322

ИП„Затворена циркулационна система (ЗЦС) за интензивно отглеждане на африкански сом (Clarias gariepinus) и други видове риби и водни организми“ в сграда с идентификатор 44238.508.84.4 по КК и КР на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, с възложител: „Акватоник“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 22/05/2018
Промяна: 22/05/2018
Размер: 15.48 КБ
Тегления: 1321

Съобщение за ИП „Водовземане от подземни води чрез 1 брой нов тръбен кладенец с дълбочина 200 м“ в имот с № 060009, м. Илийно дърво, землище на с. Ковачица, общ. Лом, с възложител: ЕТ „Бомар Трейд“.

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 08/05/2018
Промяна: 08/05/2018
Размер: 15.63 КБ
Тегления: 1298

ИП „Стопанство за отглеждане на риба по рециркулационен метод“ в имот с идентификатор 10971.157.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на гр. Видин, м. Шуговец, с възложител: „Риба и рибни продукти“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 09/05/2018
Промяна: 09/05/2018
Размер: 13.47 КБ
Тегления: 1296

ИП „Предприятие за първична преработка на медицински и ароматни култури и ягодоплодни видовеˮ в поземлен имот с идентификатор 10971.511.252 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: „Био Хербалс” ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 08/05/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 119.78 КБ
Тегления: 1294

ИП „Цех за преработка на мляко с капацитет 1000 л/ден и изграждане на тръбен кладанец“ в УПИ XXXIV в Стопански двор № 1, с. Якимово, общ. Якимово, с възложител: ЗП Емил Емилов.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 19.06.2018 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 19.06.2018

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2018
Промяна: 19/06/2018
Размер: 15.67 КБ
Тегления: 1292

Инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от териториите на община Вълчедръм и община Якимово“ в поземлен имот с идентификатор 12543.917.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вълчедръм, с възложител: Община Вълчедръм.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 02/05/2018
Промяна: 02/05/2018
Размер: 15.63 КБ
Тегления: 1284

ИП „Изграждане на съоръжение и инсталации за третиране на отпадъци /компостираща инсталация за разделяне и третиране на зелени и/или биоразградими отпадъци/” в ПИ с идентификатор 44238.57.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, с възложител: Община Лом.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 04/05/2018
Промяна: 04/05/2018
Размер: 13.35 КБ
Тегления: 1273

ИП „Възстановяване на рибното стопанство и отглеждане на сладководни риби в него – шаран, толстолоб, бял амур и пъстървови рибиˮ в имот с № 000171, местност Шошенци, землище на с. Дълги Дел, общ. Георги Дамяново, с възложител: „Екотиера” ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 30/05/2018
Промяна: 30/05/2018
Размер: 15.77 КБ
Тегления: 1272

Съобщение за ИП „Частична реконструкция на Главен канализа-ционен колектор II от РШ 138 до КПС 1, гр. Видин“ и „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Сланотрън до гр. Видин“, част от Регионално прединвестицинно проучване (РПИП) за обособена територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, с възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 27.06.2018 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 27.06.2018

топ!
Дата на публикуване: 27/06/2018
Промяна: 27/06/2018
Размер: 13.36 КБ
Тегления: 1269

ИП „Изграждане на садкова инсталация за суперинтензивно отглеждане на дъгова пъстърва” в язовир Гостилица, землище на с. Белотинци, общ. Монтана, с възложител: „Фиш Фактори” ЕООД

Съобщение от 30.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 30.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 30/07/2018
Промяна: 30/07/2018
Размер: 15.94 КБ
Тегления: 1266

ИП „Площадка за търговска дейност с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон, опаковки от дървени материали“ в поземлен имот с идентификатор 10971.511.82 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: „Съни Счет“ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2018
Промяна: 19/06/2018
Размер: 15.66 КБ
Тегления: 1264

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана информира за осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Аквакултурно стопанство с рециркулационна система“ в УПИ IV и УПИ V, кв. 56 по кадастралния и регулационния план на с. Долно Белотинци, общ. Монтана, с възложител: „Юропиън Дивелъпмънт Консултинг“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 2 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx