Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Низходящо ]

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.04.2020 г.- 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.04.2020 г.- 2

топ!
Дата на публикуване: 21/04/2020
Промяна: 21/04/2020
Размер: 15.99 КБ
Тегления: 1054

„Изграждане на асфалтова база“ в поземлен имот с идентификатор 17734.78.89 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Гранитово, общ. Белоградчик, с възложител „ПСТ Видин“ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.11.19 г. -1 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.11.19 г. -1

топ!
Дата на публикуване: 15/11/2019
Промяна: 15/11/2019
Размер: 13.3 КБ
Тегления: 1056

ИП „Отглеждане и развъждане на риба” в язовир Д-р Йосифово, находящ се в землището на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.07.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.07.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/07/2019
Промяна: 23/07/2019
Размер: 15.85 КБ
Тегления: 1057

ИП „Ваканционно селище, СПА център, медицински център, басейн, гаражи и магазин“ в поземлен имот с идентификатор 12961.40.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Вършец, с възложител Н. А.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.11.19-2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.11.19-2

топ!
Дата на публикуване: 15/11/2019
Промяна: 15/11/2019
Размер: 13.34 КБ
Тегления: 1057

ИП „Отглеждане и развъждане на риба (аквакултури)” в язовир Ягодник, находящ се в землището на с. Студено буче, общ. Монтана и прилежащите му басейни

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 29.07.2019 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 29.07.2019

топ!
Дата на публикуване: 29/07/2019
Промяна: 29/07/2019
Размер: 15.84 КБ
Тегления: 1058

ИП „Добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за други цели от един брой тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 10971.47.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, с възложител „Фрукт – Н“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 01.11.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 01.11.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/11/2019
Промяна: 01/11/2019
Размер: 18.96 КБ
Тегления: 1059

ИП „Център за разглобяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)ˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44238.508.88 (стар номер 001046) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, с възложител: „Джъстин М.М.ˮ ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 10.09.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 10.09.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/09/2019
Промяна: 10/09/2019
Размер: 13.35 КБ
Тегления: 1060

ИП „Изграждане на тръбен кладенец за техническо водоснабдяване (други цели) на авторемонтна работилница за гуми” в ПИ с идентификатор 10971.81.115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител "КЕС Крум Борисов" ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.06.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.06.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/06/2019
Промяна: 21/06/2019
Размер: 15.71 КБ
Тегления: 1062

ИП „Изграждане на ваканционно селище“ в имот с № 209004, землище на с. Милчина лъка, общ. Грамада, с възложител Ю. Й.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.07.2019 - 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.07.2019 - 2

топ!
Дата на публикуване: 23/07/2019
Промяна: 23/07/2019
Размер: 13.49 КБ
Тегления: 1064

ИП „Изграждане на площадка за разполагане и функциониране на инсталация за сепариране на неопасни отпадъци, с включено временно съхранение на отпадък с код 19 12 04 – пластмаса и каучук” в ПИ с идентификатор 10971.162.1 по КК и КР на гр. Видин

Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 21.01.2020 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 21.01.2020 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 21/01/2020
Промяна: 21/01/2020
Размер: 15.95 КБ
Тегления: 1070

ИП „Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 44238.507.1 по КККР на гр. Лом, с възложител Клон ТП на ДП „Пристанищна инфраструктура“

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.07.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.07.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/07/2019
Промяна: 09/07/2019
Размер: 15.78 КБ
Тегления: 1073

ИП „Малка мандра за производство на сирене и кисело мляко“ в имот с № 000105, землище на с. Лехчево, общ. Бойчиновци, с възложител С. Г.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 06.06.2019 - 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 06.06.2019 - 2

топ!
Дата на публикуване: 06/06/2019
Промяна: 06/06/2019
Размер: 13.49 КБ
Тегления: 1077

ИП „Изграждане на цех за механично сглобяване на патрони от заготовки, включително и изграждане на необходимата инженерна инфраструктура в рамките на завод „Миджур”, имоти с №№ 001427 и 001428 в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, област Видин

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 09.08.2019 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 09.08.2019

топ!
Дата на публикуване: 09/08/2019
Промяна: 09/08/2019
Размер: 13.34 КБ
Тегления: 1080

ИП „Промяна в параметрите на инвестиционно предложение, за което е издадено

Решение по ОВОС № МО 1-7/2018 г.” на производствената площадка на „Монбат“

АД в гр. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 15.11.2019 г. - 3 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 15.11.2019 г. - 3

топ!
Дата на публикуване: 15/11/2019
Промяна: 15/11/2019
Размер: 15.83 КБ
Тегления: 1081

ИП „Цех за студено поцинковане на метални изделия“ в УПИ VII-1248, кв. 121 по плана на гр. Брегово, общ. Брегово

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 27.8.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 27.8.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/08/2019
Промяна: 27/08/2019
Размер: 18.81 КБ
Тегления: 1082

ИП „Осъществяване на дейност по рециклиране на неопасни пластмасови отпадъци с код R3 по Приложение № 2 към § 1, т. 13 от ЗУОˮ в ПИ с идентификатор 03928.514.88 по КККР на гр. Берковица (адрес: ул. „Антон Страшимировˮ № 1, гр. Берковица), с възложител: „Видира – Българияˮ ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 6 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx