Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Низходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 08/05/2018
Промяна: 08/05/2018
Размер: 15.63 КБ
Тегления: 1298

ИП „Стопанство за отглеждане на риба по рециркулационен метод“ в имот с идентификатор 10971.157.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на гр. Видин, м. Шуговец, с възложител: „Риба и рибни продукти“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 22/05/2018
Промяна: 22/05/2018
Размер: 15.48 КБ
Тегления: 1322

Съобщение за ИП „Водовземане от подземни води чрез 1 брой нов тръбен кладенец с дълбочина 200 м“ в имот с № 060009, м. Илийно дърво, землище на с. Ковачица, общ. Лом, с възложител: ЕТ „Бомар Трейд“.

Съобщение от 24.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 24.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 24/07/2018
Промяна: 24/07/2018
Размер: 15.8 КБ
Тегления: 1322

ИП„Затворена циркулационна система (ЗЦС) за интензивно отглеждане на африкански сом (Clarias gariepinus) и други видове риби и водни организми“ в сграда с идентификатор 44238.508.84.4 по КК и КР на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, с възложител: „Акватоник“ ООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 01/06/2018
Промяна: 01/06/2018
Размер: 13.21 КБ
Тегления: 1346

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционно предложение (ИП) „Месопреработвателно предприятиеˮ

в УПИ ІІ, кв. 81 по плана на с. Студено буче, общ. Монтана с възложител: „Марков 1991” ЕООД

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/04/2018
Промяна: 27/04/2018
Размер: 13.43 КБ
Тегления: 1350

ИП „Изграждане на компостираща инсталация и система за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” в имот с № 000229, землище на с. Бели мел, общ. Чипровци

Съобщ. по чл.6, ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщ. по чл.6, ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 12/04/2018
Промяна: 12/04/2018
Размер: 15.54 КБ
Тегления: 1357

ИП „Изграждане на цех за преработка на картофи“ в УПИ XVIII, XIX, планоснимачен №37, кв. 58 по плана на с. Ерден, общ. Бойчиновци

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 05/02/2018
Промяна: 05/02/2018
Размер: 15.1 КБ
Тегления: 1370

ИП „Предприятие за преработка на мляко“ в имот с № 037092, землище на с. Салаш, общ. Белоградчик, с възложител: „Хемус агро 2015 г.“ ЕООД

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1  от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 20/04/2018
Промяна: 20/04/2018
Размер: 13.27 КБ
Тегления: 1386

ИП „Изграждане на система от два експлоатационни и един резервен тръбни сондажни кладенци за промишлено водоснабдяване на производствени мощностиˮ в имот с № 000550, местност Каманяка, землище на с. Горно Церовене, общ. Монтана, с възложител: „Емкоˮ ООД

Съобщ. по чл.6,ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщ. по чл.6,ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 09/03/2018
Промяна: 09/03/2018
Размер: 15.19 КБ
Тегления: 1397
Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмаса и гумиˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.327 по КК и КР на гр. Монтана

Съобщ. по чл.6,ал.9,т.1 Наредбата за ОВОС Съобщ. по чл.6,ал.9,т.1 Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 13/02/2018
Промяна: 13/02/2018
Размер: 13.25 КБ
Тегления: 1403

ИП „Изграждане на пристройка с размери 24 м / 15 м към действаща кланица, за месопреработка, магазин и офис“ в УПИ I за свинекомплекс, кв. 37, с. Новоселци, общ. Видин

съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2018
Промяна: 18/04/2018
Размер: 15.58 КБ
Тегления: 1407

Инвестиционно предложение „Разработване на находище за индустриални минерали (кварц-фелдшпатови пясъци) „Жълтия връх“, в землището на с. Арчар, общ. Димово, обл. Видин

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 23/04/2018
Промяна: 23/04/2018
Размер: 15.57 КБ
Тегления: 1410

ИП „Изграждане на бензиностанция 30 м3“ в поземлен имот с идентификатор 44238.508.168 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Лом, общ. Лом, с възложител: „Хъс“ ооД.

Съобщ. по чл.6, ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщ. по чл.6, ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 09/03/2018
Промяна: 09/03/2018
Размер: 15.17 КБ
Тегления: 1411
Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на напоителна система – тръбен кладенец и капково напояване на овощна градинаˮ в имот с № 064185, землище на с. Трайково, общ. Лом, обл. Монтана

Съобщение от 06.03.2018 г. по чл. 6,ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 06.03.2018 г. по чл. 6,ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 06/03/2018
Промяна: 06/03/2018
Размер: 15.19 КБ
Тегления: 1418

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмаса и гумиˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.327 по КК и КР на гр. Монтана

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 24/04/2018
Промяна: 24/04/2018
Размер: 15.54 КБ
Тегления: 1431

ИП „Изграждане на кланичен пункт“ в поземлен имот 058035, м. Барабуца, землище на с. Ковачица, общ. Лом, с възложител: ЕТ „Митко Боев“.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 10 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx