Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 30.01.2019 г. Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 30.01.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/01/2019
Промяна: 29/01/2019
Размер: 14.93 КБ
Тегления: 1422

ИП „Преработка на козе мляко в козеферма „Каряна” в имот № 030098, землище на с. Ягодово, общ. Берковица, с възложител: Земеделска кооперация „Карянаˮ.

 

Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 26.02.2020 г. Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 26.02.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/02/2020
Промяна: 26/02/2020
Размер: 13.27 КБ
Тегления: 1284

ИП „Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация“ в язовир Фарафун – поземлен имот № 000851 по КВС на землище гр. Грамада с ЕКАТТЕ 17645, местност „Дъбравата“.

Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 06.06.2019 г. Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 06.06.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 06/06/2019
Промяна: 06/06/2019
Размер: 13.33 КБ
Тегления: 1293

„Винарска изба с капацитет до 100 х.л” в поземлен имот с идентификатор 03928.514.37 по КК и КР на гр. Берковица, обл. Монтана

Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 Съобщение по чл.6,ал.9,т.1

топ!
Дата на публикуване: 09/03/2018
Промяна: 21/03/2018
Размер: 15.25 КБ
Тегления: 1666

(ИП) „Площадка за извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъчни тонер касети и отпадъци от пластмасаˮ в ПИ с идентификатори: 10971.510.270; 10971.510.271; 10971.510.272 и 10971.510.273, по КК и КР на гр. Видин

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 18.03.2019 г. Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 18.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/03/2019
Промяна: 18/03/2019
Размер: 15.02 КБ
Тегления: 1347

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 13.12.2018 г. Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 13.12.2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/12/2018
Промяна: 13/12/2018
Размер: 15.61 КБ
Тегления: 1384

ИП „Паркинг за тежкотоварни автомобили и складова дейност“ в поземлени имоти с идентификатори 48489.40.283, 48489.40.284 и 48489.40.430 по КК и КР на гр. Монтана, с възложители Г. Я. и К. Х.

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1  от Наредбата за ОВОС от 29.11.2018 г. Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 29.11.2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/11/2018
Промяна: 29/11/2018
Размер: 13.27 КБ
Тегления: 1433

ИП„Изграждане на система за капково напояване на лозов масив с брутна площ 198,681 дка. /нетна площ 185,732 дка/ в землищата на с. Гомотарци и с. Кошава, община Видин”, с възложител: „Видинска винарска компания“ ЕООД.

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1  от Наредбата за ОВОС от 26.03.2019 г. Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 26.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/03/2019
Промяна: 26/03/2019
Размер: 15.24 КБ
Тегления: 1316

ИП „Производствено хале за горещо пресоване на стоманени детайлиˮ в поземлен имот с идетификатор 48489.5.653 по кадастралната карта на гр. Монтана, УПИ II, кв. 5, СПЗ, по плана на гр. Монтана, с възложител: „ЕМКОˮ ЕООД – ОП Монтана.

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1  от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 20/04/2018
Промяна: 20/04/2018
Размер: 13.27 КБ
Тегления: 1579

ИП „Изграждане на система от два експлоатационни и един резервен тръбни сондажни кладенци за промишлено водоснабдяване на производствени мощностиˮ в имот с № 000550, местност Каманяка, землище на с. Горно Церовене, общ. Монтана, с възложител: „Емкоˮ ООД

Съобщение по чл. 6,ал.9,ал. 1 от 10.08.2020 г. Съобщение по чл. 6,ал.9,ал. 1 от 10.08.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/08/2020
Промяна: 10/08/2020
Размер: 13.53 КБ
Тегления: 1103

ИП „Инвестиции за оборудване /инсинератор/ в биосигурност и превенция от заразяване в отговор на новите изисквания за отглеждане на животни в свинеферма с. Новоселци“, находяща се в ПИ с идентификатор 52283.420.35 по КК и КР, с. Новоселци, общ. Видин, обл. Видин.

Съобщение по чл. 6,ал.9, т. 1 от 24.09.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал.9, т. 1 от 24.09.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/09/2019
Промяна: 24/09/2019
Размер: Празно
Тегления: 1270

ИП за обект „Пътна връзка от път III-1401 до кариера „Лещака“ от км 0+000 до км 3+208.09“, землище на с. Раковица, община Макреш, област Видин.

Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 23/04/2018
Промяна: 23/04/2018
Размер: 13.31 КБ
Тегления: 1646

ИП „Изграждане на кланичен пункт за хуманно клане с транжорна за производство на премиум меса” в УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ в кв. 47, по регулационния план на с. Боровица, общ. Белоградчик, с възложител: „Био Ангус Груп” ООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 21.01.2020 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 21.01.2020 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 21/01/2020
Промяна: 21/01/2020
Размер: 15.95 КБ
Тегления: 1260

ИП „Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 44238.507.1 по КККР на гр. Лом, с възложител Клон ТП на ДП „Пристанищна инфраструктура“

Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 09.01.2020 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 09.01.2020 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 09/01/2020
Промяна: 09/01/2020
Размер: 12.74 КБ
Тегления: 1276

ИП „Изграждане на месодобивно предприятие с производствен капацитет 10,5 т свинско трупно месо на ден“ в поземлен имот с идентификатор 24061.75.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, местност Керемиджийницата.

Краен срок за подаване на възражения и изразяване на становища е 17, 30 часа на 24.01.2020 г.

Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 01.04.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 01.04.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/04/2019
Промяна: 01/04/2019
Размер: 13.16 КБ
Тегления: 1340

ИП „Система за капково напояване на насаждения от боровинки” в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин, с възложител: ЗП Кристина Асенова.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx