Съобщения за загуба на правно действие

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 23 - ПР/2018 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 23 - ПР/2018 г.

Дата на публикуване: 13/06/2024
Промяна: 13/06/2024
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 39

ИП: „Предприятие за първична преработка на медицински и ароматни култури и ягодоплодни видове” в поземлен имот с идентификатор 10971.511.252 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Био Хербалс“ ЕООД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 20 - ПР/2018 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 20 - ПР/2018 г.

Дата на публикуване: 04/06/2024
Промяна: 04/06/2024
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 85

ИП „Цех за производство на плодови сокове” в УПИ XI-497, кв. 30 по плана на с. Буковец, общ. Видин

 

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 2 - ПР/2019 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 2 - ПР/2019 г.

Дата на публикуване: 28/05/2024
Промяна: 28/05/2024
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 94

ИП: „Създаване на рибно стопанство за пъстърва“ в ПИ с идентификатор 48489.26.851 по КККР на гр. Монтана, с възложител „Фиш Инвест“ ООД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 19 - ПР/2018 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 19 - ПР/2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/04/2024
Промяна: 04/04/2024
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 130

ИП „Изграждане на цех за преработка на картофи“ в УПИ XVIII, XIX, кв. 58 по плана на с. Ерден, общ. Бойчиновци, с възложител „Блажо Агро“ ЕООД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 6 - ПР/2018 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 6 - ПР/2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/04/2024
Промяна: 04/04/2024
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 135

ИП „Изграждане на къща за гости, самостоятелни бунгала, СПА-релакс зона с басейн и ресторант” в ПИ с идентификатор 03928.36.5 по КККР на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител В. Младенова

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 5 - ПР/2018 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 5 - ПР/2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/04/2024
Промяна: 04/04/2024
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 134

ИП: „Изграждане на ваканционно селище ДИВА БУКА” в имот с № 111010, землище на с. Бързия с ЕКАТТЕ 07510, общ. Берковица, с възложител: „ДИВА БУКА” ООД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 23-ПР/2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 23-ПР/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/02/2024
Промяна: 28/02/2024
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 173

ИП: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Берковица” в ПИ с идентификатори 03928.15.55 и 03928.15.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 41-ПР/2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 41-ПР/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/10/2023
Промяна: 13/10/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 332

ИП: „Построяване на хотел и поддържащите го съоръжения“ в поземлен имот с идентификатор 48489.27.742 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, м. Семчова круша, с възложител „Мартинов 08“ ООД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 38-ПР/2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 38-ПР/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/10/2023
Промяна: 13/10/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 340

ИП: „Изграждане на ваканционно селище“ в имот № 080009, местност Млаките в землището на с. Чифлик, общ. Белоградчик, с възложител Д. Игнатов.

Съобщение  за загуба на правно действие на Решение по ОВОС № МО 1-1/2012 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение по ОВОС № МО 1-1/2012 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/09/2023
Промяна: 08/09/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 360

ИП: „Изграждане на ветроенергиен парк (ВЕП) „Кула 2” и подстанция” в поземлени имоти с №№ 088007, 093007, 096012, 101036, 114006, 130020, 136014, 135018, 133002, 035026, 145010, 061005, 038026, 095019 и 140040, в местностите Джуглата, Корията, Пилат, Умни дол, Райков соват и Равнището, в землището на с. Големаново, общ. Кула, с възложител: „ЕОЛИКА СУВОРОВО” ЕАД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 27-ПР2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 27-ПР2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/07/2023
Промяна: 25/07/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 424

ИП „Изграждане на пълносистемно рибовъдно стопанство“ в язовир „Илиевското“ – имот 000229, землище на с. Комощица, общ. Якимово, с възложител „СИ ЕН ДИ ЕМ“ ЕООД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 9-ПР2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 9-ПР2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/07/2023
Промяна: 25/07/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 432

ИП: „Садкова инсталация „БОРТОМ“ за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в язовир „Пътен Вариант“, имот № 000067 в землището на с. Долно Церовене, общ. Якимово, с възложител „БОРТОМ“ ЕООД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 45-ПР/2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 45-ПР/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/07/2023
Промяна: 25/07/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 445

ИП „Създаване на иновативно предприятие за производство на протеиново брашно” в УПИ I-169 , кв. 5 по плана на с. Игнатово, общ. Вълчедръм, с възложител: „Био Стопанство Лопянко” ЕООД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 53-ПР2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 53-ПР2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/06/2023
Промяна: 30/06/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 469

ИП: „Изграждане на център за обучение“ в поземлен имот с № 27, кв. неурегулиран по плана на с. Орешец, общ. Димово (ПИ с идентификатор 53758.501.27 по КККР на с. Орешец, общ. Димово), с възложител Сдружение с обществено полезна дейност „Синдикат Атомна енергетика – ЗОНА“.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 12-ПР/2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 12-ПР/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/06/2023
Промяна: 30/06/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 474

ИП: „База за селски туризъм” в поземлени имоти (ПИ) с № 026057, 026058, 026059 и 026060 в землището на с. Яньовец (ПИ с идентификатори 87477.26.57, 87477.26.58, 87477.26.59 и 87477.26.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Яньовец, общ. Димово), с възложител: И. И

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>
Страница 1 от 5

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията