Съобщения за загуба на правно действие

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение  за загуба на правно действие на Решение по ОВОС № МО 1-1/2012 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение по ОВОС № МО 1-1/2012 г.

Дата на публикуване: 08/09/2023
Промяна: 08/09/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 75

ИП: „Изграждане на ветроенергиен парк (ВЕП) „Кула 2” и подстанция” в поземлени имоти с №№ 088007, 093007, 096012, 101036, 114006, 130020, 136014, 135018, 133002, 035026, 145010, 061005, 038026, 095019 и 140040, в местностите Джуглата, Корията, Пилат, Умни дол, Райков соват и Равнището, в землището на с. Големаново, общ. Кула, с възложител: „ЕОЛИКА СУВОРОВО” ЕАД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 27-ПР2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 27-ПР2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/07/2023
Промяна: 25/07/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 112

ИП „Изграждане на пълносистемно рибовъдно стопанство“ в язовир „Илиевското“ – имот 000229, землище на с. Комощица, общ. Якимово, с възложител „СИ ЕН ДИ ЕМ“ ЕООД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 9-ПР2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 9-ПР2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/07/2023
Промяна: 25/07/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 107

ИП: „Садкова инсталация „БОРТОМ“ за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в язовир „Пътен Вариант“, имот № 000067 в землището на с. Долно Церовене, общ. Якимово, с възложител „БОРТОМ“ ЕООД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 45-ПР/2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 45-ПР/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/07/2023
Промяна: 25/07/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 110

ИП „Създаване на иновативно предприятие за производство на протеиново брашно” в УПИ I-169 , кв. 5 по плана на с. Игнатово, общ. Вълчедръм, с възложител: „Био Стопанство Лопянко” ЕООД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 53-ПР2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 53-ПР2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/06/2023
Промяна: 30/06/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 158

ИП: „Изграждане на център за обучение“ в поземлен имот с № 27, кв. неурегулиран по плана на с. Орешец, общ. Димово (ПИ с идентификатор 53758.501.27 по КККР на с. Орешец, общ. Димово), с възложител Сдружение с обществено полезна дейност „Синдикат Атомна енергетика – ЗОНА“.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 12-ПР/2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 12-ПР/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/06/2023
Промяна: 30/06/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 154

ИП: „База за селски туризъм” в поземлени имоти (ПИ) с № 026057, 026058, 026059 и 026060 в землището на с. Яньовец (ПИ с идентификатори 87477.26.57, 87477.26.58, 87477.26.59 и 87477.26.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Яньовец, общ. Димово), с възложител: И. И

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 4-ПР/2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 4-ПР/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/06/2023
Промяна: 30/06/2023
Размер: 127.5 КБ
Тегления: 163

ИП: „Спортен комплекс” поземлен имот (ПИ) с № 000574 в землището на гр. Грамада (ПИ с идентификатор 17645.509.574 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Грамада, общ. Грамада), с възложител: Община Грамада.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 25-ПР/2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 25-ПР/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/06/2023
Промяна: 26/06/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 153

ИП: „Изграждане на малък цех за преработка на мляко и производство на млечни изделия“ в имот № 028115 в землището на с. Спанчевци, общ. Вършец (част от ПИ с идентификатор 68179.28.141 по КККР на с. Спанчевци, общ. Вършец), с възложител „Монт 7 Агро“ ЕООД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 51-ПР/2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 51-ПР/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/03/2023
Промяна: 30/03/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 181

ИП: „Разширяване на пристанище ДДФ „Бъдин“ – Видин“ в гр. Видин, Южна промишлена зона, с възложител: „Дунавски драгажен флот Видин“ АД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 33-ПР/2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 33-ПР/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/03/2023
Промяна: 22/03/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 176

ИП: „Изграждане на животновъдна ферма с доилна зала за 120 бр. млечни крави” в имот с № 340009 в землището на с. Медковец, общ. Медковец, с възложител: Мария Николова

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 3-ПР/2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 3-ПР/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/03/2023
Промяна: 21/03/2023
Размер: 1.65 МБ
Тегления: 183

ИП „Предприятие за преработка и пакетиране на ядки, билки и плодове” в ПИ с идентификатор 03928.43.23 по КК и КР на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, с възложител: „КОМ АГРО” ООД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 28-ПР/2017 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 28-ПР/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/11/2022
Промяна: 17/11/2022
Размер: 72.5 КБ
Тегления: 225

ИП: „Ново строителство на животновъдна ферма за телета и млади животни с обслужващи помещения в обема на сградата и два броя силажни ями” в имот № 000050 в землището на с. Смирненски с ЕКАТТЕ 67564, община Брусарци

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 50-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 50-ПР/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/09/2022
Промяна: 09/09/2022
Размер: 72 КБ
Тегления: 262

ИП „Изграждане на кравеферма” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 14773.325.37 по КККР на с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 19-ПР/2016 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 19-ПР/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/09/2022
Промяна: 09/09/2022
Размер: 71.5 КБ
Тегления: 259

ИП: „Цех за преработка на етерично маслени култури и силозно складово стопанство” в имот с № 000423 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ 51665, общ. Монтана, обл. Монтана

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 17-ПР/2003 г. и № МО 14-ПР/2014 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 17-ПР/2003 г. и № МО 14-ПР/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/08/2022
Промяна: 29/08/2022
Размер: 72.5 КБ
Тегления: 268

ИП: „Кариера за добив на габродиабази „Ошане” в землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин и ИП „Разширение на площта необходима за осъществяване на съпътстващи дейности във връзка със заявена концесионна площ за добив на габродиабази – строителни материали, от находище „Ошане”, в землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>
Страница 1 от 4

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx