Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 2-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 2-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ЕО

Дата на публикуване: 12/01/2022
Промяна: 12/01/2022
Размер: 124.99 КБ
Тегления: 4

Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 22040.345.1, 22040.350.3 и 22040.345.344 по КККР на с. Долна Вереница, общ. Монтана

Възложител: „Нитан” ООД

Решение № МО 1-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 1-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

Дата на публикуване: 11/01/2022
Промяна: 11/01/2022
Размер: 165.33 КБ
Тегления: 3

ИП „Животновъдна ферма за едър рогат добитък” в ПИ № 033082 от КВС на землище с. Спанчевци, общ. Вършец (ПИ с идентификатор 68179.33.82 по КК и КР на с. Спанчевци)

Решение № МО 20-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 20-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

Дата на публикуване: 21/12/2021
Промяна: 21/12/2021
Размер: 410.23 КБ
Тегления: 25

ИП „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инсталация с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупренеˮ, с възложител: Община Видин.

Решение № МО 19-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 19-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

Дата на публикуване: 20/12/2021
Промяна: 20/12/2021
Размер: 416.94 КБ
Тегления: 23

ИП „Допълнително водовземане от дренаж край р. Помеждинска река в района на с. Помеждин, общ. Георги Дамяновоˮ, с възложител: Община Георги Дамяново.

Решение № МО 18-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 18-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

Дата на публикуване: 23/11/2021
Промяна: 23/11/2021
Размер: 104.17 КБ
Тегления: 26

ИП „Изграждане на производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения” в поземлен имот с идентификатор 10971.157.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител: П.И.

Решение № МО 17 - П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 17 - П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

Дата на публикуване: 12/11/2021
Промяна: 12/11/2021
Размер: 305.62 КБ
Тегления: 36

ИП „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инсталация с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупренеˮ, с възложител: Община Видин

Решение № МО 16-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 16-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 14/10/2021
Промяна: 14/10/2021
Размер: 143.79 КБ
Тегления: 113

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на Чипровски манастир”, землище на с. Железна, общ. Чипровци, с възложител: Чипровски манастир „Св. Йоан Рилски”.

Решение № МО 15-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 15-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 05/10/2021
Промяна: 05/10/2021
Размер: 129.1 КБ
Тегления: 151

Изменение на Общ устройствен план на община Берковица и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 03928.11.49 по КККР на гр. Берковица, местност Калешница, с възложител: М.М.

Решение № МО 14-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 14-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 05/10/2021
Промяна: 05/10/2021
Размер: 138.29 КБ
Тегления: 157

ИП „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Ерден, общ. Бойчиновци – І-ви етапˮ, с възложител: Община Бойчиновци.

Решение № МО 13-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 13-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 17/09/2021
Промяна: 17/09/2021
Размер: 147.83 КБ
Тегления: 217

ИП „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инсталация с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупренеˮ, с възложител: Община Видин

Решение № МО12-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО12-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 29/07/2021
Промяна: 29/07/2021
Размер: 616.38 КБ
Тегления: 394

ИП "Изграждане и монтаж на високоскоростен Ролглайдер" в землището на общ. Белоградчик с възложител Община Белоградчик.

Решение № МО-11/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО-11/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 11/06/2021
Промяна: 11/06/2021
Размер: 138.66 КБ
Тегления: 538

ИП „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за добив на подземни водиˮ в поземлен имот с идентификатор 67043.501.19 по КК и КР на с. Славотин, общ. Монтана

Решение №  МО 10-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 10-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 25/05/2021
Промяна: 25/05/2021
Размер: 140.26 КБ
Тегления: 549
Изграждане на тръбен сондажен кладенец за добив на подземни водиˮ в поземлен имот с идентификатор 67043.162.10 по КК и КР на с. Славотин, общ. Монтана, с възложител: „ЕКО АГРОˮ ЕООД

Решение № МО 9-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 9-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 25/05/2021
Промяна: 25/05/2021
Размер: 126.76 КБ
Тегления: 588

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за велосипедно трасе в обхвата на Път ІІІ-1024 (ПИ с идентификатор 14773.391.2 по КК и КР на с. Георги Дамяново) от републиканската пътна мрежа в участъка между регулационната граница на с. Георги Дамяново и разклона за с. Помеждин, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, с възложител: Община Георги Дамяново.

Решение № МО 8-П/2021 за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 8-П/2021 за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 25/05/2021
Промяна: 25/05/2021
Размер: 139.77 КБ
Тегления: 607

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) и промяна предназначението на ПИ с идентификатор 22530.89.4 по КК и КР на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм за разширяване на строителните граници на населеното място и ПУП – ПП за изграждане на нова техническа инфраструктура, с възложител: Община Вълчедръм

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>
Страница 1 от 5

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx