Съобщения по чл. 18а, ал. 10 от АПК

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение от 13.04.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 13.04.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 13/04/2020
Промяна: 13/04/2020
Размер: 84 КБ
Тегления: 177

Напомнително писмо до „Хелиос Проджектс 1” АД, гр. София за инвестиционно предложение „Инсталация за нискотемпературна каталитична газификация на RDF и пласт-маси и индиректното им превръщане в електрическа енергия и когенерация на студ и топлина” в част от поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 10971.510.157 и 10971.510.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на гр. Видин.

Съобщение от 06.12.2019 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 06.12.2019 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 06/12/2019
Промяна: 06/12/2019
Размер: 82.5 КБ
Тегления: 386

Съобщение -1 от 05.12.2019 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение -1 от 05.12.2019 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 05/12/2019
Промяна: 05/12/2019
Размер: 83 КБ
Тегления: 366

Съобщение от 28.03.2018 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 28.03.2018 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 28/03/2018
Промяна: 28/03/2018
Размер: 82 КБ
Тегления: 939

Съобщение от 12.12.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 12.12.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 12/12/2017
Промяна: 12/12/2017
Размер: 82.5 КБ
Тегления: 1015

Съобщение от 06.12.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 06.12.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 06/12/2017
Промяна: 08/12/2017
Размер: 82.5 КБ
Тегления: 1010

Съобщение от 06.11.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 06.11.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 06/11/2017
Промяна: 06/11/2017
Размер: 87 КБ
Тегления: 1028

Съобщение от 13.10.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 13.10.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 13/10/2017
Промяна: 13/10/2017
Размер: 81 КБ
Тегления: 995

Съобщение от 13.09.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 13.09.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 13/09/2017
Промяна: 13/09/2017
Размер: 80.5 КБ
Тегления: 1076

Съобщение от 18.05.2016 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 18.05.2016 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 19/05/2016
Промяна: 19/05/2016
Размер: 79.5 КБ
Тегления: 1235

Съобщение от 09.03.2016 по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 09.03.2016 по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 09/03/2016
Промяна: 09/03/2016
Размер: 80 КБ
Тегления: 1267

Съобщение от 05.02.2016 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 05.02.2016 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 05/02/2016
Промяна: 05/02/2016
Размер: 83.5 КБ
Тегления: 1282

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx