Детайли за Списък с кандидат - вещества, за възможно включване в приложение XIV на Регламент REACH

СобственостСтойност
Име:Списък с кандидат - вещества, за възможно включване в приложение XIV на Регламент REACH
Описание:

Списъкът  с кандидат вещества за възможно включване в приложение XIV на REACH е актуализиран с пет нови вещества и към момента този списък съдържа общо 168 вещества. Новодобавените вещества се класифицират като канцерогенни, токсични за репродукцията, много устойчиви и биоакумулиращи. В тази връзка, напомнямe, че от датата на включване на веществата в списъка с кандидат-вещества произтичат задължения за икономическите оператори (производители и вносители) по отношение на тези вещества в изделия по реда на чл. 7, параграф 2 и чл. 33 от Регламент  REACH.

Файл:Authorisation_list_07_04_2015 (1)-ZA INT.STR..docx
Размер: 33.3 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 07/01/2016 13:20
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1910 Тегления
Последна промяна на: 07/01/2016 14:55
Страница: