REACH

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

На вниманието на предстоящите регистранти по Регламент № (EO) 1907/2006 (REACH) през 2018 г. На вниманието на предстоящите регистранти по Регламент № (EO) 1907/2006 (REACH) през 2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/02/2018
Промяна: 27/02/2018
Размер: 93 КБ
Тегления: 2059

 

Важно за предстоящите регистранти през 2018 г.

Европейската агенция по химикали (ECHA) организира онлайн уебинар уебинар за съдействие и насоки на регистрантите през 2018г., който е предвидено да се проведе на 8 март от 11:00до 12:00 ч. На уебинара ще бъдат представени и обсъдени темите свързани с проверката за пълнота на регистрационното досие, проверката на бизнес правилата, фактуриране и заплащане на административната такса за регистрация, исканията за поверителност на данни и решенията в помощ на регистрантите в затруднени ситуации преди срока за регистрация до 31 май 2018г.

Насоки за регистрантите през 2018 г. за действия при определени случаи на затруднения. Компаниите, които се натъкват на затруднения преди последния краен срок за регистрация на вещества по Регламент REACH, следва да информират ECHA за ситуацията преди 31 май 2018 г., с цел да получат насоки как да действат, за да регистрират навреме.

ECHA предлага помощ на регистрантите през 2018г., явяващи се малки и средни предприятия, за изготвяне на регистрационните досиета, ползвайки облачните услуги на Агенцията, без да е необходимо да инсталират IUCLID.

 

 

На вниманието на бъдещите регистранти по REACH през 2018 г. На вниманието на бъдещите регистранти по REACH през 2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/02/2017
Промяна: 17/02/2017
Размер: 12.75 КБ
Тегления: 2281

Семинар за малките и средни предприятия (МСП) на тема REACH 2018 – пътна карта за успешна регистрация, ще се проведе във Виена, Австрия на 9 и 10 март 2017 г. Събитието е организирано от Европейската агенция по химикали (ECHA) в сътрудничество с Европейската асоциация на малките и средни предприятия (UEAPME): https://echa.europa.eu/-/reach-2018-sme-workshop-road-to-successful-registration.

Семинарът има за цел да предостави практически насоки относно регистрацията на компаниите – регистранти на вещества по REACH до 31 май 2018 г., и ще бъде фокусиран върху подготовката на регистрационното досие, като участие ще вземат редица експерти в областта, които ще споделят своя опит. За допълнителна информация:

https://www.reach2018.at/.

 

Пети европейски координиран проект REF-5 Пети европейски координиран проект REF-5

топ!
Дата на публикуване: 16/02/2017
Промяна: 16/02/2017
Размер: 87 КБ
Тегления: 2303

Пети европейски координиран проект REF-5 за контрол на разширените информационни листове за безопасност и сценариите на експозиция съгласно Регламент REACH

Списък с кандидат - вещества, за възможно включване в приложение  XIV на Регламент REACH Списък с кандидат - вещества, за възможно включване в приложение XIV на Регламент REACH

топ!
Дата на публикуване: 07/01/2016
Промяна: 07/01/2016
Размер: 33.3 КБ
Тегления: 2510

Списъкът  с кандидат вещества за възможно включване в приложение XIV на REACH е актуализиран с пет нови вещества и към момента този списък съдържа общо 168 вещества. Новодобавените вещества се класифицират като канцерогенни, токсични за репродукцията, много устойчиви и биоакумулиращи. В тази връзка, напомнямe, че от датата на включване на веществата в списъка с кандидат-вещества произтичат задължения за икономическите оператори (производители и вносители) по отношение на тези вещества в изделия по реда на чл. 7, параграф 2 и чл. 33 от Регламент  REACH.

ECHA публикува списък на вещества със заличени предварителни регистрации ECHA публикува списък на вещества със заличени предварителни регистрации

топ!
Дата на публикуване: 09/01/2012
Промяна: 09/01/2012
Размер: 255.06 КБ
Тегления: 3167

31 май 2013 г. краен срок за регистрация на вещества, съгласно Регламент 1907/2006 (REACH) 31 май 2013 г. краен срок за регистрация на вещества, съгласно Регламент 1907/2006 (REACH)

топ!
Дата на публикуване: 04/01/2012
Промяна: 04/01/2012
Размер: 259.62 КБ
Тегления: 3025

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx