Детайли за Актуализиран списък с вещества кандидати за разрешаване по Регламент RECH

СобственостСтойност
Име:Актуализиран списък с вещества кандидати за разрешаване по Регламент RECH
Описание:

           Всички новодобавени вещества се класифицират като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията. 

           Напомняме, че от датата на включване на вещество/а в кандидат списъка произтичат задължения за доставчиците на тези вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия, по реда на чл. 7 (2) и 33 на Регламент (ЕО)1907/2006 REACH.

Файл:List_svhc_84.doc
Размер: 237.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 17/07/2012 11:35
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:3945 Тегления
Последна промяна на: 17/07/2012 11:49
Страница: