Глоби и санкции

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Глоби и санкции - 2017 г. Глоби и санкции - 2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/01/2018
Промяна: 23/01/2020
Размер: 79 КБ
Тегления: 2839

 

1. Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и ПМС № 169/2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните или в комплексните разрешителни емисионни норми и ограничения за периода 1 януари – 31 декември 2017 г.

За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. постъпилите суми от санкции към 30 декември 2017 г. г. (включително и от наложени такива в предходни периоди) са 12 403,18 лв., от които 9 911,36 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти.

2. Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони за периода 1 януари – 31 декември 2017 г.

За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. са издадени 23 бр. наказателни постановления (НП) за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони, от които 5 бр. на юридически лица и 18 бр. на физически лица. За този период по сметката на РИОСВ - Монтана са постъпили 9 300 лв. по издадени наказателни постановления (НП). Предадени на НАП за принудително събиране – 10 000 лв.

Глоби и санкции за четвъртото тримесечие на 2016 г. Глоби и санкции за четвъртото тримесечие на 2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/01/2017
Промяна: 09/01/2017
Размер: 89 КБ
Тегления: 3103

Глоби и санкции за третото тримесечие на 2016 г. Глоби и санкции за третото тримесечие на 2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/10/2016
Промяна: 04/10/2016
Размер: 88.5 КБ
Тегления: 3087

Глоби и санкции за второто тримесечие на 2016 г. Глоби и санкции за второто тримесечие на 2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/07/2016
Промяна: 29/07/2016
Размер: 13.89 КБ
Тегления: 3070

Глоби и санкции за първото тримесечие на 2016 г. Глоби и санкции за първото тримесечие на 2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/07/2016
Промяна: 29/07/2016
Размер: 13.63 КБ
Тегления: 3063

Глоби и санкции за 2015 г. Глоби и санкции за 2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/01/2016
Промяна: 18/01/2016
Размер: 29.5 КБ
Тегления: 3346

Глоби и санкции за първото тримесечие на 2015 г. Глоби и санкции за първото тримесечие на 2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/04/2015
Промяна: 07/04/2015
Размер: 21.5 КБ
Тегления: 3484

Глоби и санкции за четвъртото тримесечие на 2013 г. Глоби и санкции за четвъртото тримесечие на 2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/01/2014
Промяна: 07/01/2014
Размер: 26 КБ
Тегления: 3655

Глоби и санкции за третото тримесечие на 2013 г. Глоби и санкции за третото тримесечие на 2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/10/2013
Промяна: 07/10/2013
Размер: 26.5 КБ
Тегления: 3716

Глоби и санкции за второто тримесечие на 2013 г. Глоби и санкции за второто тримесечие на 2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/07/2013
Промяна: 09/07/2013
Размер: 26.5 КБ
Тегления: 3809

Глоби и санкции за първото тримесечие на 2013 г. Глоби и санкции за първото тримесечие на 2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/04/2013
Промяна: 12/04/2013
Размер: 26 КБ
Тегления: 3843

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx