Извлечение от протокол от проведен конкурс за длъжността "младши експерт" в РИОСВ-Монтана, ИРМ-Видин

Печат
ПДФ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността: „Младши експерт”, дирекция „КПД”, отдел „ПД“, направление „СР“
в Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана, ИРМ в гр. Видин

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия класира:

1. Петя Валентинова Асенова – 99,33 т.

 

Председател на конкурсната комисия:  / П /

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx