11
Юни
2024

Среща по програма "Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита и мерки за превенция"

Във връзка с подготовката за изпълнение на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, финансирана по Швейцарско-Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС), по инициатива на МОСВ се организира среща на 12.06.2024 г. (сряда) от 10:00 ч. в заседателната зала на Младежки дом със заинтересованите страни по програмата – представители на Общини, Областен управител, юридически/частни лица, собственици на складове, в които се съхраняват негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и представители на населението от засегнатите територии.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията