28
Февруари
2023

РИОСВ – Монтана обявява резултатите от конкурса ,,Изработване на оригинално пано или мартеница за дома и семейството”

РИОСВ – Монтана обявява резултатите от конкурса ,,Изработване на оригинално пано или мартеница за дома и семейството”

В срок бяха представени мартеници и пана, изработени от вълна, вълнена или памучна прежда, включващи елементи от рециклируеми материали /хартия, пластмаса, метал, стъкло/.

Комисия, назначена със Заповед на директора на РИОСВ – Монтана, разгледа представените мартеници и пана. Комисията оцени творбите и ги класира:

1. На първо място – Стефания Валентинова Генкова, ЦПЛР – ОДК клуб ,,Рисуване“, гр. Вълчедръм;

2. На второ място – Рейчъл Боянова Аврамова, ЦПЛР – ОДК клуб ,,Рисуване“, гр. Вълчедръм;

3. На трето място – Мария Кертина – ЦОП гр. Белоградчик

Класираните участници ще получат предметни награди.

На останалите участници в конкурса ,,Изработване на оригинално пано или мартеница за дома и семейството“, ще бъдат раздадени поощрителни грамоти.

 1 myasto Stefania Genkova 2 myasto Reichal Avramova  3 myasto Maria Kertina

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx