20
Декември
2021

РИОСВ – Монтана награди участници в конкурса „Кукла Парцаливка за Коледа“

С организиране на конкурса „Кукла Парцаливка за Коледа“, екипът на РИОСВ – Монтана насочи вниманието на подрастващите към повторна употреба на негодни текстилни материали.

 

Отличени са творбите на:

1. Ивана – 12 години.

2. Ивет – 13 години.

3. Габриел – 10 години.

Наградените участници получиха грамоти и предметни награди.

Според доклад на Европейската агенция по околна среда и разработката на Новата текстилна стратегия на ЕС, за да има истинска кръгова икономика, първо трябва да се промени отношението, начинът на мислене на гражданите към текстилните отпадъци. В пакета „Кръгова икономика“, повторната употреба е най-предпочитан метод за оползотворяване.

Като се прилагат принципите на кръговата икономика по отношение на производството, продуктите, потреблението, управлението на отпадъците и вторичните суровини, се подпомага преминаване към неутрална по отношение на климата кръгова икономика, в която продуктите са по-трайни, могат да се използват повторно, да бъдат ремонтирани и рециклирани и са енергийно ефективни.

Екипът на РИОСВ – Монтана благодари на всички, включили се в конкурса и пожелава Светли празнични дни!

Да бъдем по-добри, отговорни и удовлетворени!

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx