19
Август
2020

РИОСВ – Монтана иззе препариран орел от защитен вид

На 19.08.2020 г. експерти от РИОСВ – Монтана съвместно с органите на РУ МВР – Лом провериха сигнал за продажба на препариран екземпляр от вида „Скален орел“. Препарираната птица е открита, иззета и се съхранява в сградата на РИОСВ – Монтана. Екземплярът е с размери около 50 см височина на торса и 180 см размах на крилете.

Сигналът е във връзка с публикувана обява за продажба в OLX. На подателя на обявата е съставен акт за установяване на административно нарушение според изискванията и разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. Птиците от вида „Скален орел“ са защитен вид.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx