15
Декември
2021

Приключиха дейностите по изпълнението на проектите от Националната кампания „Чиста околна среда 2021 г.“

Приключиха дейностите по изпълнението на проектите от  Националната кампания „Чиста околна среда 2021 г.“

Отчетено е изпълнението на 43 проекта от Националната кампания „Чиста околна среда 2021 г.“, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. В традиционната годишна кампания се включиха общо 11 детски градини, един детски комплекс, 10 училища, 14 кметства и 7 общини от областите Видин и Монтана.

С цел повишаване екологичната култура на децата и включването им в опазването на околната среда, в рамките на кампанията бяха създадени зони за игри, отдих и спорт, класни стаи на открито, билкови градини, зелена библиотека. Извършено е почистване и озеленяване на пространства, поставени са кошчета за събиране на отпадъци, компостери, къщички и хранилки за птици, образователно табло за флората и фауната на България.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx