04
Ноември
2021

ПОЗИЦИЯ НА РИОСВ – МОНТАНА относно организирания на 04.11.2021 г. пред сградата на РИОСВ – Монтана протест

ПОЗИЦИЯ НА РИОСВ – МОНТАНА

относно организирания на 04.11.2021 г. пред сградата на РИОСВ – Монтана протест от „Сдружение за опазване на природата, земите и хората на село Охрид и село Пали лула“

Във връзка с организирания на 04.11.2021 г. пред сградата на РИОСВ – Монтана протест от „Сдружение за опазване на природата, земите и хората на село Охрид и село Пали лула“, РИОСВ – Монтана изразява следната позиция:

Протестът е с искане за оставка на директора на Инспекцията, основаващо се на твърдения за загубено правно действие на Решение по оценка на въздействието върху околната среда, касаещо добив на пясък и чакъл в землищата на с. Охрид и с. Палилула, община Бойчиновци.

Постановено е окончателно Решение №9418 от 15.09.2021 г. на Върховния административен съд на Република България – Петчленен състав, по административно дело № 1069/2021, с което е оставено в сила Решение № 13405 от 29.10.2020 г. по административно дело № 13519/2019 г. на Върховния административен съд. По смисъла на това Решение, искането за обявяване на нищожност и загуба на правно действие на Решение № 2-1/2013 г. по оценка на въздействието върху околната среда (Решението по ОВОС), издадено от Министъра на околната среда и водите, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение "Добив на пясък и чакъл от находище „Гредо“ в землищата на с. Охрид и с. Палилула, община Бойчиновци, област Монтана, с възложител: „Екоагрострой“АД, гр. Монтана, е отхвърлено.

Протестиращите граждани от „Сдружение за опазване на природата, земите и хората на село Охрид и село Пали лула“ твърдяха, че Решението по ОВОС, издадено от Министъра на околната среда и водите, е загубило правно действие. Именно по тези твърдения обаче Върховният административен съд се е произнесъл, оставяйки в сила Решението по ОВОС като законосъобразно и обосновано.

Всяка държавна институция следва стриктно да изпълнява окончателните съдебни актове. Произтичащите от тях правни последици са задължителни. Служителите на РИОСВ – Монтана при изпълнение на служебните си задължения са длъжни да спазват указанията на съда.

Предвид тези факти, РИОСВ – Монтана намира исканията на протестиращите граждани за неоснователни.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx