30
Август
2021

КАКВО ДА НАПРАВИМ, АКО НАМЕРИМ БЕДСТВАЩИ ПТИЦИ?

През последните седмици в РИОСВ – Монтана постъпва информация от граждани за бедстващи защитени видове птици. Част от сигналите са за птици във видимо добро състояние, за което експертите съветват да не бъдат улавяни, а оставени в естествената им среда. Много често малките екземпляри се опитват да летят самостоятелно и падат от гнездата, но това не е повод за вземане на птиците, ако не са ранени, трябва да бъдат оставени в природата.

Експертите от РИОСВ – Монтана са реагирали своевременно при сигналите. Част от птиците са изпратени за лечение и последващи грижи в Спасителен център за диви животни - Стара Загора, а в случайте, когато могат да оцелеят без намеса, са оставени на място.

При намиране на бедстващи птици в безпомощно състояние в населените места или около тях, гражданите трябва да потърсят помощ на „зеления телефон“ на Регионална инспекция по околна среда и води – Монтана за териториалния обхват на областите Видин и Монтана, или да сигнализират в РДГ-Берковица.

Разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие забраняват умишлено улавяне, убиване, задържане на екземпляри, унищожаване, събиране и задържане на яйца, обезпокояване особено през периода на размножаване и отглеждане на малките за птици, срещащи се в диво състояние.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx