30
Юни
2021

Експерти от РИОСВ – Монтана спасиха четири малки щъркела

Експерти от РИОСВ – Монтана спасиха четири малки щъркела от гнездо разположено на стълб в с. Долно Озирово, общ. Вършец, обл. Монтана. По неизвестни причини те са останали без един от родителите и отглеждането им е било невъзможно.

Птиците са свалени от гнездото, състоянието им е добро и са изпратени за последващи грижи в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Белият щъркел е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx