08
Ноември
2021

Експерти на РИОСВ – Монтана спасиха видра, паднала в шахта на строителен обект в град Монтана

В РИОСВ – Монтана бе получен сигнал за видра, паднала в шахта в град Монтана. Сигналът е подаден от служител на фирма, изграждаща обект в непосредствена близост до пътя Монтана – Лом.

Извършена е незабавна проверка на място от служители на екоинспекцията.

Установено е, че се касае за екземпляр от вида видра, паднала в бетонова шахта на строителен обект. Видрата е извадена с помощта на рибарско кепче, като същата е във видимо добро здравословно състояние и е освободена на подходящо място.

Видът видра (Lutra lutra) е защитен, включен в Приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx