#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

30
Октомври
2018

Експерти на РИОСВ – Монтана провериха отводнителния канал във Видин за замърсяване

Проверка по сигнал за замърсяване водите на отводнителния канал Видин – Кошава извършиха експерти на РИОСВ – Монтана и РЛ към ИАОС днес съвместно с подателя на сигнала и оператора и собственик на съоръжението „Напоителни системи“ – Видин.

Локализиран е участък (С-3) от около 1500 м., в който водата е оцветена в бяло и е с неприятен мирис. Експресните полеви анализи на рН, температура и електропроводимост не показват драстични отклонения.

Взети са водни проби от локализирания и визиран в сигнала участък (С-3), както и контролна проба от водите на участък (С-4), вливащи се в предишния, при който не се наблюдават мирис и цвят.

Взетите водни проби ще бъдат анализирани от Регионалната лаборатория на ИАОС в Монтана, а резултатите ще бъдат оповестени по-късно.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx