#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

06
Ноември
2014

Конкурс за видео и снимка на тема споделено пътуване с автомобил „Сподели града, сподели света!“ приема кандидатури до 5 декември

“Do the right mix – придвижвай се разумно!” и Академията за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“дават старт на конкурс за видео и снимка на тема споделено ползване на личния автомобил в градска среда.

Конкурсът, който ще е активен от ноември 2014 до февруари 2015 година, е отворен за любители-фотографи и занимаващи се с кино, студенти или просто активни хора на възраст между 18 и 50 години, които имат какво да кажат по отношение на споделеното пътуване в градска средав двете конкурсни категории- снимка или кратко видео.

Условия за участие в конкурса:

Categories: Актуално

31
Октомври
2014

Актуални въпроси свързани с прилагането на закона за управление на отпадъците и наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Линк към въпроси и отговори относно управлението на строителните отпадъци:

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/VAPROSI_OTGOVORI/Vaprosi_stroitelni_otpadaci.pdf

Линк към Ръководство за управление на строителните отпадъци на територията на Република България:

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/SO_RUKOVODSTVO_FINAL.pdf

Categories: Актуално

02
Октомври
2014

Експерти на РИОСВ - Монтана установиха, че няма замърсяване на въздуха и водата в района на с. Горни Лом

 

         Регионална лаборатория – Монтана извърши измервания на 2,5 км от мястото на инцидента

           В рамките на три часа експерти от Регионална лаборатория - Монтана извършваха измерване с газанализатор за определяне на многокомпонетни смеси в атмосферния въздух при аварийни ситуации. Измерванията са направени на около 2,5 км под мястото на инцидента завод „Миджур” и на около 2 км над с. Горни Лом. Резултатите не показват превишаване на алармения праг по показатели серен диоксид и азотен диоксид.

        Извършено бе и пробонабиране на проба от повърхностни води на р. Бърза, преминаваща покрай завода и през селото. Извършените експресни анализи установиха стойности по показатели рН, температура, електропроводимост и разтворен кислород, които са характерни за реката.

        „Няма опасност за населението и наличие на превишения на нормите на атмосферния въздух и водата в района на село Горни Лом“, коментира ситуацията директорът на РИОСВ - Монтана Любомир Иванов.

         В момента се извършва анализ по показатели ХПК (химична потребност от кислород), общ азот, амониев азот и азот нитритен. Резултатите ще бъдат оповестени в най-кратък срок.

        МОСВ е в непрекъснат контакт с компетентните органи и ще продължи да информира при наличие на актуална информация.
 

Categories: Актуално

25
Септември
2014

РИОСВ - Монтана с номинация за наградата „Златен ключ”

       За дванадесети път Програма Достъп до Информация ще връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информацията на 28 септември - Международният ден на правото да знам. РИОСВ - Монтана е номинирана за наградата "Златен ключ" в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани". Институцията ще се състезава с Министерство на вътрешните работи при служебното правителство, Министерство на финансите, Изпълнителна агенция по околна среда, Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив и общините Алфатар, Банско, Добрич, Криводол, Хайредин и Разград.
 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx