14
Януари
2014

38-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици ще се проведе в периода 17 – 19 януари 2014 г. на територията на област Монтана и област Видин

       Експерти от РИОСВ – Монтана съвместно с представители на БДЗП и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания /ИБЕИ/ - БАН ще вземат участие в преброяването на зимуващите водолюбиви птици на територията на области Монтана и Видин в периода 17 – 19 януари 2014 г.  На територията на РИОСВ – Монтана ще се извърши преброяване в района на яз.”Огоста” и по поречието на река Дунав от устието на река Тимок до с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм.
         Среднозимното преброяване се извършва по методика за мониторинг и е част от  Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Организирано е от Изпълнителната агенция по околна среда и координирано от Wetlands International.
        За България задължителни за ежегоден мониторинг и контрол са 50 водоема и маршрута, наблюденията на които осигуряват отчитане на 98% от числеността на презимуващите в страната водолюбиви птици.
 

25
Ноември
2013

МОНТИРАНА Е ТАБЕЛА ЗА ПРИЛЕПНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ПЕЩЕРА „МАГУРА“

 

          Табела за прилепното разнообразие в пещерата „Магура“ монтираха в близост до нея експерти от Българска Фондация Биоразнообразие.
          В България се срещат 33 от 35 вида прилепи в Европа. Всички те са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие. В табелата няма забрани и страшни статистики. Зад „Вижте повече ЗА прилепите“ седи идеята за провеждането на една изцяло положителна кампания. Табела-прилеп с разперени криле приканва посетителите да „видят повече“. Едва по-късно те ще научат, че в действителност най-големите прилепи в света имат размах на крилете с реалния размер на табелата.
         Монтирането на информационни табели пред благоустроените пещери в България е финалният етап на проект„Виж повече ЗА прилепите“ на Българска Фондация биоразнообразие, финансиран по ежегодната дарителска програма на Мтел – Мтел Еко Грант.
В рамките на проекта до края на 2013 ще бъдат поставени информационни табели и ще бъдат обучени екскурзоводите в десет от най-значимите за прилепите и най-посещавани пещери в България - Деветашката пещера, Дяволското гърло, Леденика, Лепеница, Магурата, Орлова чука, Съева дупка, Ухловица и Ягодинска пещера.

Categories: Актуално

04
Ноември
2013

Министър Искра Михайлова откри Пречиствателна станция за отпадъчни води във Вършец

 

   Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова откри Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на гр. Вършец. Тя е реализирана по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-С113-304/29.12.2008 г., сключен между община Вършец и Министерството на околната среда и водите  - управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.".
   Основната цел на проекта е повишаване качеството на жизнената среда в курорта Вършец чрез подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Стойността на проекта е 5,7 млн. лв.
        Реализирането на проекта допринася за повишаване качеството на живот на населението и качеството на предлагания туристически продукт и привличане на нови инвестиции в региона.

Categories: Актуално

01
Ноември
2013

Важно за общините от област Монтана и област Видин!

На ниво "Управление на отпадъците" е публикуван Въпросник към общините във връзка с разработване на Национален план за управление отпадъците за следващия програмен период 2014-2020 г.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията