ДЕН НА ЗЕМЯТА  -   22 април 2012 г.

„ Да мобилизираме планетата Земя”

Вече 42 години на 22 април правителства, компании, неправителствени организации и милиони хора по целия свят се обединяват с обща отговорност за запазване на планетата. На Международния Ден на Земята през 2012 г. темата е „Да мобилизираме планетата Земя”, с която световната общност иска да каже: „Земята няма да чака”. Тази тема отново призовава всеки човек и организация да фокусира вниманието си и предприеме действия за постигане на по-устойчив начин на живот.
Денят на Земята през 2012 г. ще действа като отправна точка, в която се настоява за незабавни действия за осигуряване на възобновяема енергия за всички и устойчиво бъдеще за нашата планета. Движението призовава местни, национални и международни лидери да намалят и прекратят субсидиите за изкопаемите горива, да насърчат идеята за използването на възобновяеми енергийни технологии и  подобряване на енергийната ефективност.  Време е нашите лидери да ни поставят по пътя към устойчивото развитие и сериозно да решават нашето икономическо бъдеще, като "зелената" икономика.
Присъединете се към Деня на Земята, 22 април, 2012 г. - „ Да мобилизираме планетата Земя”, като предприемете действия за популяризиране и възобновяемата енергия и подкрепа на инвестициите в енергийната ефективност. Денят на Земята има за цел да вдъхнови хората да се грижат по-добре за околната среда и да ги научи да се гордеят с околната среда. Много национални паркове държат разходките сред природата, с надеждата, че те ще вдъхнови повече отговорност към околната среда. Други групи, организират почистване, за да изчистите кошчето и да направи околната среда по-добра за живеене.
Каквото и да е действието, Денят на Земята е чудесен повод Вие да допринесете възможно най-много във вашата общност. Всички инициативи заедно не само ще окажат въздействие върху въглеродните емисии в света, но и ще покажат силата на малките индивидуални действия за опазване на планетата Земя.
Сайтът на кампанията (http://www.earthday.org/2012) отчита въздействието върху околната среда, което може да се постигне, когато милиони хора, корпорации и организации поемат ангажименти, за да подобрят околната си среда.
 

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx