Детайли за Обявление ЗЗ BG0001037 „Пъстрина“

СобственостСтойност
Име:Обявление ЗЗ BG0001037 „Пъстрина“
Описание:

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001037 „Пъстрина“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Бойчиновци, с. Охрид, с. Палилула, община Бойчиновци, област Монтана, с. Долно Белотинци, с. Крапчене, с. Липен, с. Николово, с. Стубел, община Монтана, област Монтана.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 12.02.2021 г.

Файл:Obiavlenie_BG0001037.docx
Размер: 17.08 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 12/02/2021 13:44
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1105 Тегления
Последна промяна на: 12/02/2021 13:45
Страница: