1. Заповед № РД-68/05.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Топ ойл" ООД, гр. Берковица - бензиностанция и автосервиз.

2. Заповед № РД-69/05.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип на обект с издадено комплексно разрешително ”Ви Вас Цинк“ ООД, гр. Монтана.

3. Заповед № РД-70/05.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип на обект с издадено комплексно разрешително ”Стройкерамика“ ООД, гр. Монтана.

4. Заповед № РД-71/05.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип на обект с издадено комплексно разрешително ”Емко“ ООД, гр. Монтана.

5. Заповед № РД-72/05.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип на обект с издадено комплексно разрешително ”Булгарплод - София“ АД, гр. София – производствена база в гр. Монтана.

6. Заповед № РД-73/05.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип на обект с издадено комплексно разрешително ”РДНО - Монтана”.

5. Заповед № РД-74/05.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол на комплексно разрешително № 125/2016 г. на „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД, гр. Монтана.

6. Заповед № РД-75/05.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол на условията в Комплексно разрешително № 389-НО/2010 г. на РДНО на област Видин.

7. Заповед № РД-76/05.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол на условията в Комплексно разрешително № 56/2005 г. на „Видахим“ АД, гр. Видин.

8. Заповед № РД-77/05.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол на условията в Комплексно разрешително № 392-Н0/2010 г. на „Видахим“ ООД, гр. Видин за експлоатация на „Депо за неопасни отпадъци – сгуротвал“ на “Видахим“, гр. Видин.

9. Заповед № РД-78/05.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол на условията в Комплексно разрешително № 386-Н6/2011 г. на „Игал“ ООД, гр.Враца.

10. Заповед № РД-79/05.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол на условията в Комплексно разрешително № 587-Н0/2020 г. на „Акма Трейд Лимитид“ ЕООД, гр. София – производствена база Свинекомплекс „Дунавци“ гр. Дунавци.

11. Заповед № РД-80/06.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол на условията в Комплексно разрешително № 590-Н0/2020 г. на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София за компресорна станция „Расово“ с. Расово.

12. Заповед № РД-81/06.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип на обект с издадено комплексно разрешително ”Екопроекти“ ООД, гр. Димово – КР № 267-Н0/2008 г.

13. Заповед № РД-82/06.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип на обект с издадено комплексно разрешително ”Фаустина груп“ ООД, гр. София – производствена база с. Д-Р Йосифово, общ. Монтана.

14. Заповед № РД-83/06.05.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип на обект с издадено комплексно разрешително ”Монбат“ АД, гр. Монтана – КР № 2-Н3/2019 г.

15. Заповед № РД-87/06.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на

"Златия Агро" ЕООД, гр. Вълчедръм – зърнобаза, бензиностнация и складове за торове.

16. Заповед № РД-88/06.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Боровица" ЕООД, с. Боровица – кравеферма и мандра.

17. Заповед № РД-108/19.05.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на „Харта на клиента“.

18. Заповед № РД-109/19.05.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на лице, за съхранение на образуваните административно наказателни преписки по чл. 9 от ЗООС.

19. Заповед № РД-130/04.06.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на находище "Орешец".

20. Заповед № РД-135/08.06.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на находище "БКК – 95“, гр. Монтана.

21. Заповед № РД-136/08.06.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на находище "Палемонтех“ ЕООД, гр. Монтана.

22. Заповед № РД-137/10.06.2021 г. на директора на РИОСВ – Монтана за оправомощаване на длъжностни лица да упражняват контрол, да съставят констативни протоколи, да съставят актове.

23. Заповед № РД-142/14.06.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на находище "Васил Енчев и Ко“ ООД, гр. Монтана.

24. Заповед № РД-146/21.06.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Гипс“ АД – обект за добив и перработка на гипс в с. Кошава.

25. Заповед № РД-149/22.06.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на трасе на газопровод "Балкански поток".

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx