1. Заповед № РД-59/03.04.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за максимално допустими количества /квоти/ за събиране на билки от естествените им находища на видовете лечебни растения между билкозаготвителите в обл. Монтана и обл. Видин за 2020 г.

2. Заповед № РД-60/03.04.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на наличен експертен състав /специализирана група/ за пожароопасния период /до 30.10.2020 г./ в защитени територии – изключителна държавна собстевност.

3. Заповед № РД-61/03.04.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за осигуряване на храна и питейна вода на учстниците в горски пожари.

4. Заповед № РД- 62/03.04.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на отговорни лица за работа с административната част на информационната система с данни за процедурите по ОВОС и ЕО.

5. Заповед № РД-64/16.04.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на извънредни проверки на място на терени и площи в землищата на населени места в общ. Монтана, съгласно писмо на Районна прокуратура – Монтана /с. Горно Церовене и с. Липен/ за наличие на нерегламентирано съхранение и/или изхвърляне на битови и строителни отпадъци.

6. Заповед № РД-65/16.04.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на извънредни проверки на място на терени и площи в землищата на населени места в общ. Монтана, съгласно писмо на Районна прокуратура – Монтана /с. Войници и с. Долна Рикса/ за наличие на нерегламентирано съхранение и/или изхвърляне на битови и строителни отпадъци.

7. Заповед № РД-71/29.04.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за изменение на Заповед № РД-58/25.03.2020 г. за осигуряване на пълна контролна дейност при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и ползване на средства за лична защита.

8. Заповед № РД-74/07.05.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на извънредна проверка на място на терени и площи в землището на с. Безденица, съгласно писмо на Районна прокуратура – Монтана /с. Войници и с. Долна Рикса/ за наличие на нерегламентирано съхранение и/или изхвърляне на битови и строителни отпадъци.

9. Заповед № РД-76/12.05.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Мир Монтана" ЕООД, гр. Монтана - машиностроителен завод.

10. Заповед № РД-77/12.05.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "АСМ" ЕООД, гр. Монтана - агроцентър и бензиностанция.

11. Заповед № РД-78/12.05.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Славей" ЕООД, гр. Монтана - кравеферма в с. Дългоделци, ОБЩ. Якимово.

12. Заповед № РД-82/19.05.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип на обект с издадено комплексно разрешително ”Екопроекти“ ООД, гр. Димово – КР № 267-Н0/2008 г.

13. Заповед № РД-83/19.05.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип на обект с издадено комплексно разрешително ”Монбат“ АД, гр. Монтана – КР № 2-Н3/2019 г.

14. Заповед № РД-84/19.05.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за провеждане на противоепидемиологични мерки за периода от 14 май 2020 г. до отмяна на извънредната епидемиологична обстановка.

15. Заповед № РД-86/21.05.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на извънредни проверки на място на терени и площи в землищата на населени места в общ. Бойчиновци, съгласно писмо на Районна прокуратура – Монтана /селата Громшин, Мадан, Лехчево и Портитовци/ за наличие на нерегламентирано съхранение и/или изхвърляне на битови и строителни отпадъци.

16. Заповед № РД-94/04.06.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на извънредни проверки на място на терени и площи в землищата на населени места в общ. Георги Дамяново, съгласно писмо на Районна прокуратура – Монтана /селата Видлица и Каменна Рикса/ за наличие на нерегламентирано съхранение и/или изхвърляне на битови и строителни отпадъци.

17. Заповед № РД-95/04.06.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на извънредни проверки на място на терени и площи в землищата на населени места в общ. Георги Дамяново, съгласно писмо на Районна прокуратура – Монтана /селата Гаврил Геново, Меляне и Копиловци/ за наличие на нерегламентирано съхранение и/или изхвърляне на битови и строителни отпадъци

18. Заповед № РД-96/04.06.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на вътрешни правила за извършване на видеонаблюдение в РИОСВ – Монтана.

19. Заповед № РД-101/17.06.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на извънредни проверки на място на терени и площи в землищата на населени места в общ. Вълчедръм, съгласно писмо на Окръжна прокуратура – Монтана /селата Златия, Черни връх, Септемврийци, Разград, Игнатово/ за наличие на нерегламентирано съхранение и/или изхвърляне на битови и строителни отпадъци.

20. Заповед № РД-102/17.06.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на извънредни проверки на място на терени и площи в землищата на населени места в общ. Брусарци, съгласно писмо на Окръжна прокуратура – Монтана /незаконно сметище на територията на гр. Брусарци, с. Смирненски, с. Василовци, с. Крива бара/ за наличие на нерегламентирано съхранение и/или изхвърляне на битови и строителни отпадъци.

21. Заповед № РД-104/25.06.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на проверка на представена информация от ”Индустриални минерали - БГ” ЕООД, гр. София и изложеното в становище на кмета на общ. Димово, както и отразяване на установените факти и обстоятелства.

22. Заповед № РД-105/25.06.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на извънредна комплексна проверка на „Инсталация за безоотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми“ в с. Сланотрън, с оператор „Търговска и Технологична компания“ АД, гр. София.

23. Заповед № РД-110/29.06.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на извънредни проверки на място на терени и площи в землищата на населени места в общ. Видин, съгласно писмо на ВАП за наличие на нерегламентирано съхранение и/или изхвърляне на битови и строителни отпадъци.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx