1. Заповед № РД-214/02.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Цех за производство на опаковки от полиетилен с оператор СД“Живков, Лилов, Нешев и сие“ , гр. Белоградчик.

2. Заповед № РД-215/02.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Млекопреработвателно предприятие с оператор СД“лаф-велизаров и сие“ , гр. Белоградчик.

3. Заповед № РД-216/02.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на МБАЛ “Проф. Д-р Георги Златарски“ ЕООД, гр. Белоградчик.

4. Заповед № РД-217/02.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване политика на прозрачност при обработка на лични данни.

5. Заповед № РД-218/02.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване политика за защита на личните данни в РИОСВ - Монтана.

6. Заповед № РД-219/02.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на инструкция за действията в случай на нарушения на сигурността на личните данни в РИОСВ – Монтана.

7. Заповед № РД-225/15.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на служители, които да изпълняват функциите на „администратор – модератор“ на „Платформа за достъп до обществена информация.

8. Заповед № РД-226/16.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на длъжностни лица за отговорни експерти за осигуряване и контрол на данните, регистрирани от АИС-Видин.

9. Заповед № РД-230/22.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Цех за млекопреработка и кравеферма в с. Владимирово с оператор АДЛ “Люта“ ООД.

10. Заповед № РД-231/22.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на кравеферма с 1000 крави в с. Лехчево, общ. Бойчиновци с оператор “Агро КП“ ЕООД, с. Градешница.

11. Заповед № РД-236/23.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Минерална вода Ком“ ЕАД, гр. София – обект в с.Бързия, общ. Берковица.

12. Заповед № РД-237/23.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Компас“ ЕООД, с. Комарево – завод за производство на месни консерви.

13. Заповед № РД-238/23.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.

14. Заповед № РД-239/23.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „ЗАИ“ АД, гр. Берковица – завод за абразивни инстументи.

15. Заповед № РД-240/23.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за създаване и поддържане на Регистър на дейностите по обработване на лични данни.

16. Заповед № РД-244/30.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Доминас“ ЕООД, гр. Монтана – обект за месопреработка.

17. Заповед № РД-245/30.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на ПСОВ, гр. Вършец с оператор „ВиК“ ЕООД, гр. Монтана.

18. Заповед № РД-246/30.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Завод за гипсфазерни плоскости в гр. Видин с оператор „Кнауф България“ ЕООД, гр. София.

19. Заповед № РД-247/30.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „БНС Продакшън“ ЕООД, гр. Видин, Северна промишлена зона- производство на водосъдържатели и колектори за топла вода.

20. Заповед № РД-248/30.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана, относно пунктовете за качеството на атмосферния въздух.

21. Заповед № РД-249/06.08.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Екоагрострой“ АД, с. Ерден, общ. Бойчиновци – обект ТМСИ и варов възел в с. Ерден.

22. Заповед № РД-250/06.08.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на асфалтова база в с. Владимирово с оператор „Пътинженеринг М“ АД, гр. Монтана.

23. Заповед № РД-254/19.08.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на кравеферма и електроцентрала за производство на ел.енергия в с. Добри дол към „Алексия 2002“ ООД, гр. София.

24. Заповед № РД-255/19.08.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на площадка за ОЧЦМ и неопасни отпадъци с оператор „ИЖО“ ЕООД, гр. Лом.

25. Заповед № РД-258/29.08.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за проверка по сигнал за предполагаемо замърсяване водите на яз.“Огоста“.

26. Заповед № РД-270/29.08.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за проверка по сигнал за замърсяване на атмосферния въздух вот цех за сладкарски изделия в с. Сумер.

27. Заповед № РД-273/13.09.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и Детска градина „Пролетна дъга“, гр. Берковица.

28. Заповед № РД-274/13.09.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и община Георги Дамяново.

29. Заповед № РД-275/18.09.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и кметство с. Стубел, общ. Монтана.

30. Заповед № РД-281/27.09.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и IV Основно училище „Иван Вазов“, гр. Монтана.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx