1. Заповед № РД-87/13.04.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на поименен списък на служителите в РИОСВ – Монтана, работещи с видеодисплей.

2. Заповед № РД-95/23.04.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Рис Ръбър - България" АД, гр. Кула – Инсталация за производство на формовани метални изделия.
3. Заповед № РД-96/23.04.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Био Пауър Инвест" ООД, гр. София – Електроцентрала на биогаз в гр. Кула.
4. Заповед № РД-98/23.04.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Компас" ЕООД, с. Комарево – Завод за производство на месни консерви.
5. Заповед № РД-99/23.04.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Гарантпроектстрой " ООД, гр. Берковица – обект за производство на гасена вар, варови разтвори и бетонови изделия.
6. Заповед № РД-100/23.04.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на вътрешни правила за заплатите на служителите от РИОСВ - Монтана.
7. Заповед № РД-105/08.05.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни, обработвани от РИОСВ - Монтана.
8. Заповед № РД-107/09.05.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Формпласт БГ" ЕООД, гр. Берковица – обект за производство на пластмасови опаковки.
9. Заповед № РД-108/09.05.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на Правилник за вътрешния ред и правила за документооборота в РИОСВ - Монтана
10. Заповед № РД-110/14.05.2018г. на Директора на РИОСВ – Монтана за насрочване на заседание на Експертен екологичен съвет при РИОСВ – Монтана
11. Заповед № РД-112/14.05.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Мрамор Беркстон" ЕООД, гр. София – Производствена база за обработка на мраморни и скални блокове в гр. Берковица.
12. Заповед № РД-113/14.05.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на рибарник в м.“Цветкова бара“, общ. Берковица с оператор ЕТ „Давид Сталинов Аврамов“, с. Цветкова бара.
13. Заповед № РД-114/14.05.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „ГИПС“ АД, Кошава, общ. Видин – производство и пакетиране на гипс и строителни смеси.
14. Заповед № РД-122/29.05.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Ком Грил“ ЕООД, гр. Берковица – производствена база в гр. Берковица.
15. Заповед № РД-123/29.05.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на СД “Сираков и сие“, с. Бързия – Производстевна база Берковица.
16. Заповед № РД-124/29.05.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Комодо стил“ ЕООД, с. Бързия – Производствена база в с. Бързия /Производство на мебели/.
17. Заповед № РД-125/29.05.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Пласткомерс – 93“ ООД, ГР. София – производствена база Берковица.
18. Заповед № РД-126/29.05.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Пентоп“ ЕООД, гр. Враца – Производствена база Вършец.
19. Заповед № РД-130/05.06.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Аркус“ АД – обект: Поделение 1400 гр. Лом.
20. Заповед № РД-131/05.06.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „ХЪС“ ООД, Предприятие за поризводство на заварени тръби и метални изделия в гр. Лом.
21. Заповед № РД-132/06.06.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София – Производство на млечни продукти в гр. Видин.
22. Заповед № РД-133/06.06.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „ЛИТ - 15“ ЕООД, гр. Видин - производствена база за чугунени отливки и радиатори в гр. Видин.
23. Заповед № РД-134/07.06.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Производствена база в с. Владимирово / Млекопреработка и кравеферма/ с оператор „АДЛ-Люта“ ООД, с. Владимирово.
24. Заповед № РД-135/07.06.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Производствена база в с. Ерден / месопреработка/ с оператор „Кариана“ ЕООД, гр. София.
25. Заповед № РД-139/11.06.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Слам Клоудинг“ ЕООД, гр. София – обект в гр. Видин.
26. Заповед № РД-140/11.06.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „КДМ Ойлс“ ООД, гр. София – бензиностанция в гр. Видин.
27. Заповед № РД-141/11.06.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Ломско пиво“ АД, гр. София – Произовдствена база в гр. Лом.
28. Заповед № РД-142/11.06.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Пауър Ойл Трейдинг“ ЕООД, гр. София – бензиностанция в гр. Видин.
29. Заповед № РД-151/26.06.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Вида Ойл“ ООД, гр. Видин.
30. Заповед № РД-152/26.06.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Кнауф България“ ЕООД, гр. София – обект в гр. Видин
31. Заповед № РД-153/26.06.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на експертна комисия за осъществяване на дейностите по организация, съхраняване и използване на документите в учрежденския архив на РИОСВ – Монтана.
32. Заповед № РД-155/26.06.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за ревизия на състоянието на горите, земите и водите в охранителен участък „Чупрене“.