1. Заповед № РД-173/04.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на ЕТ “Художник 2000 – Николай Николов“ АД, гр. Вършец.

2. Заповед № РД-174/04.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Пентоп” ЕООД, гр. Враца – Производствена база в гр. Берковица

3. Заповед № РД-175/04.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Ара колорс ” ООД, с. Спанчевци.

4. Заповед № РД-176/06.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Аркус” АД, гр. София - Производствена база в гр. Лом

5. Заповед № РД-181/11.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Електростарт” АД, гр. Вършец – Производство на дросели.

6. Заповед № РД-182/11.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на ПСОВ, гр. Вършец, с оператор „ВиК” ООД, гр. Монтана.

7. Заповед № РД-183/12.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за заседание на ЕЕС на 26.07.2016 г.:Доклад за ОВОС на ИП „Участък за фосфатиране към „Емко“ ЕООД.

8. Заповед № РД-184/12.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Екометал Одиерно“ ЕООД, гр. София – площадка за събиране и третиране на ИУЕЕО .

9. Заповед № РД-185/12.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Рестийл“ ЕООД, гр. София.

10. Заповед № РД-186/12.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Денис - 2012“ ЕООД, гр. Видин – Център за разкомплектоване на ИУМПС.

11. Заповед № РД-187/12.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на ПСОВ – Расово, с оператор „ВиК” ООД, гр. Монтана.

12. Заповед № РД-188/12.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Адан Н“ ЕООД, гр. Видин.

13. Заповед № РД-190/19.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Предприятие за бутилиране на минерална вода „Ком” в с. Бързия, с оператор „Минерална вода – КОМ” ЕАД, гр. София.

14. Заповед № РД-193/20.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Асфалтова база д оператор „Пътинженеринг – М“ ЕАД, гр. Монтана.

15. Заповед № РД-195/25.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Джордан“ ООД, гр. София – обект за месопреработка и внос на дървени въглища.

16. Заповед № РД-196/25.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „ВАГ“ ЕООД, гр. Видин.

17. Заповед № РД-197/26.07.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „КОМ - Грил“ ЕООД, гр. Берковица – Инсталация за производство на дървени въглища.

18. Заповед № РД-200/01.08.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Ломско пиво“ АД, гр. Лом.

19. Заповед № РД-201/01.08.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „АДЛ-ЛЮТА“ ООД, с. Владимирово.

20. Заповед № РД-205/11.08.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за насрочване на РЕЕС на 25.08.2016 г.

21. Заповед № РД-210/29.08.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на проверка на обект Цех за изпичане, смилане и пакетиране на кафе, С оператор „Фобос“ ЕООД.

22. Заповед № РД-211/30.08.2016 г. за комплексна проверка на Завод за гипсфазерни плоскости в гр. Видин с оператор „Кнауф България“ ЕООД, гр. София.

23. Заповед № РД-214/17.09.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Вида Ойл“ ООД, гр. Видин.

24. Заповед № РД-250/26.09.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Цех за производство на дървени въглища, с оператор „Химакс“ ООД, гр. Видин.

25. Заповед № РД-251/28.09.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за извършване на инвентаризация на активите и пасивите в РИОСВ - Монтана.

26. Заповед № РД-252/30.09.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Алексия 2002“ ООД, гр. София – кравеферма в с. Добри дол.

27. Заповед № РД-253/30.09.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Калиа“ ООД, гр. Ловеч – Консервна фабрика в с. Бели мел.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx