1. Заповед № РД-104/01.04.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за забрана паленето на огън – резерват „Горната кория“ и Защитена местност „Самарите“ от 01.04.-31.10.2016 г.

2. Заповед № РД-105/01.04.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за забрана паленето на огън – резерват „Чупрене“ и Защитена местност „Чупренски буки“ от 01.04.-31.10.2016 г.

3. Заповед № РД-106/01.04.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за осигуряването на храна на участниците в гасенето на горски пожари в резерват „Чупрене“ и резерват „Горната кория“ в случай, че потушаването е повече от 8 часа.

4. Заповед № РД-110/06.04.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на Правилник за вътрешния ред и правила за документооборота в РИОСВ – Монтана.

5. Заповед № РД-116/20.04.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка завод „Балкан“ АД, гр. Монтана.

6. Заповед № РД-117/20.04.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект: ЕТ“Автоконтакт – П. Димитров“.

7. Заповед № РД-118/20.04.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект: “Монтана – автобусен транспорт“ ЕООД“, гр. Монтана.

8. Заповед № РД-123/25.04.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана, утвърждаваща вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в РИОСВ – Монтана.

9. Заповед № РД-130/05.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Мас” ЕООД, гр. Монтана - предприятие за производство на туристически обувки в гр. Монтана.

10. Заповед № РД-131/05.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Крос” ООД, гр. Монтана - предприятие за производство на велосипеди в гр. Монтана.

11. Заповед № РД-132/05.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Спринтер” ООД, гр. Монтана - предприятие за механично сглобяване на джанти за производство на велосипеди в гр. Монтана с оператор

12. Заповед № РД-136/16.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Емметал” ЕООД, гр. Лом - площадка за ОЧЦМ в гр. Лом, ул. „Белоградчихшко шосе” № 3.

13. Заповед № РД-137/16.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „ИЖО” ЕООД, гр. Лом - площадка за ОЧЦМ и неопасни отпадъци в гр. Лом.

14. Заповед № РД-138/16.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Метбол 2000”ООД, гр. Монтана - площадка за ОЧЦМ, неопасни отпадъци, ИУМПС, ИУГ, НУБА, ИУЕЕО в гр. Берковица.

15. Заповед № РД-139/16.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Транс Метал”ООД, гр. Монтана - площадка за ОЧЦМ, неопасни отпадъци, ИУМПС, ИУГ, НУБА, ИУЕЕО в гр. Берковица.

16. Заповед № РД-143/20.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка „Трон” ЕООД, гр. Монтана - площадка за ОЧЦМ и метални опаковки в гр. Монтана.

17. Заповед № РД-144/20.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Трон” ЕООД, гр. Монтана - площадка за ОЧЦМ, ИУМПС и НУБА в в гр. Монтана.

18. Заповед № РД-145/20.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Триумф” ЕООД, гр. Враца - площадка за ОЧЦМ, неопасни отпадъци и ИУЕЕО в гр. Монтана.

19. Заповед № РД-147/31.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „БИО ПАУЪР ИНВЕСТ” ООД, гр. Кула – производство на електрическа енергия и топлинна от биомаса.

20. Заповед № РД-148/31.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „РИС Ръбър България” АД, гр. Кула - завод за производство на каучукови изделия.

21. Заповед № РД-151/06.06.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „С-Авто” ЕООД, гр. Берковица - център за разкомплектоване на ИУМПС в гр. Берковица.

22. Заповед № РД-152/06.06.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Монт Метал 2007” ООД, гр. Берковица - площадка за ОЧЦМ, неопасни отпадъци и ИУЕЕО в гр. Берковица.

23. Заповед № РД-155/13.06.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Българска Винарна компания“ ЕООД – винарна в с. Рупци.

24. Заповед № РД-156/13.06.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Еко Милк Видин“ ЕАД – производство на млечни продукти в с. Кошава.

25. Заповед № РД-160/14.06.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за създаване на единни досиета на масово разпространени отпадъци, електронни регистри по ЗУО.

26. Заповед № РД-164/23.06.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на цялостна проверка на обект „Пречиствателна станция за отапдъчни води“, гр. Монтана с оператор“ВиК“ ООД, гр. Монтана.

27. Заповед № РД-168/28.06.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Борислав Борисов – ББ“ ЕООД - производствена база в гр. Лом.

28. Заповед № РД-169/28.06.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на МБАЛ“Св. Николай Чудотворец“, гр. Лом.

29. Заповед № РД-170/28.06.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на МБАЛ“Св. Петка“, гр. Видин.

30. Заповед № РД-171/28.06.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на ревизия на горите, земите и водните площи в ОУ“Чупрене“ за периода 01.01.-30.06.2016 г.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx