1. Заповед № РД-242/02.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и ОУ „Отец Паисий”, с. Георги Дамяново.

2. Заповед № РД-243/02.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и кметство Трайково, общ. Лом.

3.Заповед № РД-244/02.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и ОУ “Кирил и Методий“, с. Замфир, общ. Лом.

4. Заповед № РД-245/02.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и кметство Аспарухово, общ. Лом.

5. Заповед № РД-246/02.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Винарна лопушна” АД, с. Г. Дамяново.

6. Заповед № РД-247/02.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и ОДЗ „Русалка”, гр. Видин.

7. Заповед № РД-248/02.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и СОУ „Любен Каравелов”, гр. Видин.

8. Заповед № РД-249/02.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и ОУ „Иван Вазов”, гр. Берковица.

9. Заповед № РД-250/02.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и ЦДГ „Звънче”, гр. Берковица.

10. Заповед № РД-255/07.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и община Кула.

11. Заповед № РД-257/12.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Монтком” ООД, гр. Берковица.

12. Заповед № РД-258/12.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Минерална вода - Ком” ЕАД, с. Бързия.

13. Заповед № РД-259/13.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Руа България” ЕООД, гр. Лом.

14. Заповед № РД-260/13.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, гр. София- Производстевна база Видин.

15. Заповед № РД-264/19.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Випом” АД, гр. Видин.

16. Заповед № РД-265/19.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Олимекс” ЕАД, гр. Видин.

17. Заповед № РД-266/19.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Абразив България” ЕООД, гр. Берковица.

18. Заповед № РД-267/19.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Мрамор Беркстон” АД, гр. София- завод в гр. Берковица.

19. Заповед № РД-270/20.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и ОДЗ „Синчец”, гр. Брусарци.

20. Заповед № РД-271/20.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и ЦДГ „Йонка Маркова”, с. Бойница.

21. Заповед № РД-272/20.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и СОУ „Христо Ботев”, с. Арчар.

22. Заповед № РД-275/21.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на ЕТ „Старт – Веселин Цикалов”, с. Боровци.

23. Заповед № РД-278/28.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Мак Ойл” АД, гр. Бойчиновци.

24. Заповед № РД-279/27.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Сомат” АД, клон Видин.

25. Заповед № РД-280/27.10.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Аглая и БАН” ООД, гр. Видин.

26. Заповед № РД-282/02.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Кнауф България” ЕООД, гр. Берковица.

27. Заповед № РД-283/02.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Златия Агро” ЕООД, база Вълчедръм.

28. Заповед № РД-284/02.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Прогрес М 2000” ЕАД, с. Мокреш.

29. Заповед № РД-285/02.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Видахим” ЕООД, гр. Видин.

30. Заповед № РД-286/02.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Еко метал одиерно” АД, гр. Видин.

31. Заповед № РД-287/02.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Вида ойл” ООД, гр. Видин.

32. Заповед № РД-288/02.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и община Вършец.

33. Заповед № РД-293/11.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Милккомм” ЕООД, гр. Лом.

34. Заповед № РД-294/11.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Порт Инвест” ЕООД, гр. Лом.

35. Заповед № РД-298/16.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Ирели” ООД, гр. Монтана.

36. Заповед № РД-300/16.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Гала Н” ЕООД, база Монтана.

37. Заповед № РД-301/16.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Пречиствателна станция – „ВиК” ООД , гр. Монтана.

38. Заповед № РД-306/23.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Палемонт” ЕООД, база Монтана.

39. Заповед № РД-307/23.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Мир Монтана” ЕООД, гр. Монтана.

40. Заповед № РД-313/25.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и община Брусарци.

41. Заповед № РД-314/25.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на свинеферма „Транс Елит” ЕООД, с. Долно Белотинци.

42. Заповед № РД-315/27.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Асфалтова база на „Пътинженеринг М” АД, гр. Монтана.

43. Заповед № РД-316/26.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и кметство Арчар.

44. Заповед № РД-317/26.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и община Димово.

45. Заповед № РД-318/26.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и община Бойница.

46. Заповед № РД-319/26.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и кметство Меляне, общ. Г. Дамяново.

47. Заповед № РД-320/26.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и кметство Бели мел, общ. Г. Дамяново.

48. Заповед № РД-321/26.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и кметство Иново, общ. Видин.

49. Заповед № РД-322/26.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и кметство Капитановци, общ. Видин.

50. Заповед № РД-323/26.11.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и кметство Каленик, общ. Видин.

51. Заповед № РД-333/01.12.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „БКК 95” ООД, гр. Монтана, площадка 1.

52. Заповед № РД-334/01.12.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „БКК 95” ООД, гр. Монтана, площадка 2.

53. Заповед № РД-335/01.12.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Монтана Хидрауликс” ООД, гр. Монтана.

54. Заповед № РД-342/09.12.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на състав на дисциплинарен съвет при РИОСВ - Монтана.

55.Заповед № РД-344/10.12.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на завод „Миджур”, с. Горни Лом с оператор „Видекс” АД, гр. София.

56. Заповед № РД-354/30.12.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за обслужване на постъпили сигнали за корупция в РИОСВ - Монтана.

57. Заповед № РД-355/30.12.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за контрол по изпълнение на антикорупционни процедури в РИОСВ – Монтана.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx