Списък на актовете,
издадени от директора на РИОСВ – Монтана за третото тримесечие на 2015 г.

1. Заповед № РД-169/01.07.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за оглед на почивна база „Расника” с цел констатиране на повреди и щети.

2.Заповед № РД-170/01.07.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за ревизия на охранителен участък „Чупрене“.

3.Заповед № РД-173/10.07.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и ОУ“Климент Охридски“, гр. Лом.

4.Заповед № РД-175/13.07.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за забрана паленето на огън - резерват „Горната кория“ и ЗМ „Самарите“.

5.Заповед № РД-176/19.05.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за забрана паленето на огън -
резерват „Чупрене“ и ЗМ „Чупренски буки“.

6.Заповед № РД-182/20.07.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Транс метал” ООД, гр. Монтана – площадка в гр. Брусарци.

7.Заповед № РД-188/23.07.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за инвентаризация на материалните активи, парични средства, състояние на автопарк.

8.Заповед № РД-204/14.08.2015 г. на директора на РИОСВ – Монтана за преустановяване експлоатацията на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено на територията на община Кула, гр. Кула, м.“Дери магаре“.

9.Заповед № РД-205/14.08.2015 г. на директора на РИОСВ – Монтана за преустановяване експлоатацията на общинско сметище за неопасни отпадъци, находящо се на територията на община Чупрене, с. Чупрене, м.“Барбатовец“.

10.Заповед № РД-206/14.08.2015 г. на директора на РИОСВ – Монтана за преустановяване експлоатацията на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се на територията на община Димово, гр. Димово, м.“Дандара.

11.Заповед № РД-207/14.08.2015 г. на директора на РИОСВ – Монтана за преустановяване експлоатацията на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се на територията на община Белоградчик, с. Дъбравка, м.“Фусино селище“.

12.Заповед № РД-208/14.08.2015 г. на директора на РИОСВ – Монтана за преустановяване експлоатацията на общинско сметище за неопасни отпадъци, находящо се на територията на община Ружинци, с. Ружинци, м.“Отвъд реката“.

13.Заповед № РД-210/24.08.2015 г. на Директора на РИОСВ –
Монтана за комплексна проверка на „Ломско пиво” АД, гр. Лом.

14.Заповед № РД-211/24.08.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Евролинеа ТМ” ЕООД, гр. София – Цех за
производство на изделия от дърво в гр. Берковица.

15.Заповед № РД-212/24.08.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейността по договор между ПУДООС и кметство Замфирово, общ. Берковица.

16.Заповед № РД-216/01.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Денис 2012” АД, гр. Видин.

17.Заповед № РД-217/01.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на МБАЛ ”Света Петка“, гр. Видин.

18.Заповед № РД-218/01.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на ”Ровотел стийл“ ООД, гр. София – площадка в гр. Видин.

19.Заповед № РД-221/04.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за насрочване на Регионален експертен екологичен съвет на 25.09.2015 г.

20.Заповед № РД-222/04.09.2015 г. на Директора на РИОСВ –
Монтана за комисия за контрол по договор между ЦДГ № 1 и ПУДООС.

21.Заповед № РД-223/04.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „България Флуорит“ , гр. Чипровци.

22.Заповед № РД-225/25.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по договор между ЦДГ „Арабела“№ 9, гр. Видин и ПУДООС.

23.Заповед № РД-226/25.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по ЧОС на договор между ПУДООС и кметство с.
Благово, общ. Благово.

24.Заповед № РД-227/25.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана
за комисия за контрол по ЧОС на договор между ПУДООС и ЦДГ “Слънце“, с. Якимово.

25.Заповед № РД-228/25.09.2015 г. на Директора на РИОСВ - Монтана за комисия за контрол по ЧОС на договор между ПУДООС и ЦДГ “Мир“, гр. Дунавци.

26.Заповед № РД-229/25.09.2015 г. на Директора на РИОСВ - Монтана за комисия за контрол по ЧОС на договор между ПУДООС и кметство Дунавци,
общ. Видин.

27.Заповед № РД-230/28.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.

28.Заповед № РД-231/28.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „С-Авто“ ЕООД, гр. Берковица.

29. Заповед № РД-232/28.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Булфлекс и Ко“ ООД, с. Мездрея, общ. Берковица.

30. Заповед № РД-235/29.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Китекс“ ЕООД, гр. Видин.

31. Заповед № РД-236/29.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Лиомет“ ЕООД, гр. Видин.

32. Заповед № РД-237/29.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Виолина“ ООД, гр. Видин.

33. Заповед № РД-238/30.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „РУА Фабрика за метали“ ЕООД, гр. София – Производствена база в гр. Лом.

34. Заповед № РД-239/30.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Хъс“ ООД, гр. Лом.

35. Заповед № РД-240/30.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на ЕТ “Петър Петров – Деметра“, гр. Лом.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx