СПИСЪК НА АКТОВЕТЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – МОНТАНА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.

1. Заповед №  РД-076/01.04.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия  за оглед на почивна база „Расника” с цел констатиране на повреди и щети.
2. Заповед №  РД-080/08.04.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за насрочване на заседание на Регионален експертен екологичен съвет на 27.04.2015 г.
3. Заповед №  РД-083/14.04.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на специализирана група за гасени на пожари за периода 01.04.- 31.10.2015 г.
4. Заповед №  РД-089/20.04.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за изпълнение на условията в Комплексно разрешително на „Денирвел” ЕООД, база - Монтана.
5. Заповед №  РД-097/19.05.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Метбол 2000” ООД, гр. Монтана.
6.  Заповед №  РД-098/19.05.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Транс метал” ООД, гр. Монтана.
7. Заповед №  РД-099/19.05.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Монт метал 2007” ООД, гр. Монтана.
8. Заповед №  РД-100/19.05.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на ЕТ „Автоконтакт – Петър Димитров”, гр. Монтана.
9. Заповед №  РД-101/26.05.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „ЗАИ” АД, гр. Берковица.
10. Заповед №  РД-102/26.05.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Пласт Комерс - 93” ООД, гр. Берковица.
11. Заповед №  РД-103/26.05.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на длъжностни лица, водещи специализираните регистри по Закона за опазване на околната среда.
12. Заповед №  РД-105/29.05.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на вътрешни правила за условията и реда за оценяване изпълнението и повишаване в държавна служба.
13. Заповед №  РД-106/29.05.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „ЛИТ” ООД, гр. Видин.
14. Заповед №  РД-120/08.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Галваник” ЕООД, с. Гаганица, общ. Берковица – Цех с галванично покритие.
15. Заповед №  РД-121/08.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Петров - Сърбинов” ООД, гр. Монтана – обект кланица и месопреработка в с.Боровци.
16. Заповед №  РД-122/08.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Компас” ЕООД, с. Комарево, общ. Берковица.
17. Заповед №  РД-123/15.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД, гр. Лом.
18. Заповед №  РД-124/15.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Емметал” ЕООД, гр. Лом.
19. Заповед №  РД-125/15.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Унитрейд” ООД, база в гр. Лом.
20. Заповед №  РД-126/15.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Унитрейд” ООД, база в гр. Видин.
21. Заповед №  РД-127/15.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Нореком” ООД  - площадка № 1  в гр. Видин.
22. Заповед №  РД-128/15.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Нореком” ООД  - площадка № 2  в гр. Видин
23. Заповед №  РД-131/19.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Хинд къмпани” ООД, гр. Вършец.
24. Заповед №  РД-132/19.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана.
25. Заповед №  РД-133/19.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на МБАЛ „Сити клиник – свети Георги”, гр. Монтана.
26. Заповед №  РД-134/19.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на ГПСОВ – Вършец.
27. Заповед №  РД-135/19.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Електростарт” АД, гр. Вършец. 
28. Заповед №  РД-136/19.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за контрол по изпълнение на дейностите по проект във връзка с договор между ПУДООС и ЦДГ ”Щастливо детство”, с. Мадан, общ. Бойчиновци.
29.  Заповед №  РД-155/26.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Агро Грам” ЕООД, гр. София – кравеферма в гр. Грамада.
30. Заповед №  РД-156/26.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Про Агро” ЕООД, с. Хайредин - кравеферма в гр. Грамада.
31. Заповед №  РД-157/19.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „РИС Ръбър България” АД, гр. Кула.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx