1. Заповед №  РД-008/05.02.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за документална проверка на издадени разрешителни за ловни излети за ловен сезон 2014 - 2015 г. за дивечовъден участък „Ибиша” на 11.02.2015 г.
2. Заповед №  РД-012/18.02.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за разпределение на квотите за билки през 2015 г. – област Монтана.
3. Заповед №  РД-013/18.02.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за разпределение на квотите за билки през 2015 г. – област Монтана.
4. Заповед №  РД-015/24.02.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „Технически компоненти” ЕООД, гр. Видин.
5. Заповед №  РД-016/24.02.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „Айххоф компонентс” ЕООД, гр. Видин.
6. Заповед №  РД-019/05.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на допустимите количества билки за събиране през 2015 г.
7. Заповед №  РД-020/09.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „Фобос” ЕООД, гр. Монтана.
8. Заповед №  РД-021/09.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „МАС” ООД, гр. Монтана.
9. Заповед №  РД-022/09.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „Гипс” АД, с. Кошава, обл. Видин.
10. Заповед №  РД-024/09.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „ИЖО” ЕООД, гр. Лом – площадка № 1.
11. Заповед №  РД-025/09.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „ИЖО” ЕООД, гр. Лом – площадка № 2.
12. Заповед №  РД-027/10.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект СД „Войнов и сие” ЕООД, гр. Монтана.
13. Заповед №  РД-028/10.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „Лорелай” ООД, гр. Монтана.
14. Заповед №  РД-031/12.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „Мега груп метал” ЕООД, гр. Берковица.
15. Заповед №  РД-032/12.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „Метбол 2000” ООД, гр. Монтана.
16. Заповед №  РД-033/12.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „Транс метал” ООД, гр. Монтана.
17. Заповед №  РД-035/13.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „Трейдрециклинг” ЕООД - база Монтана.
18. Заповед №  РД-036/13.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „Трон” ЕООД, гр. Монтана.
19. Заповед №  РД-037/13.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „Трон” ЕООД, гр. Монтана – гарова площадка.
20. Заповед №  РД-038/13.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „Триумф” ЕООД, гр. Монтана.
21. Заповед №  РД-039/13.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „Дойче груп” ООД, гр. Монтана.
22. Заповед №  РД-051/23.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „АДЛ” ООД, гр. София – Цех за производство на бяло саламурено сирене в с. Владимирово, обл. Монтана.
23. Заповед №  РД-052/23.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „Хипермакет Кауфланд”, гр. Монтана, с оператор „Кауфланд България” ЕООД енд Ко. КД, гр. София.
24. Заповед №  РД-053/23.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект Търговско – складов комплекс „Техномаркет” – Монтана към „Техномаркет България” АД, гр. София.
25. Заповед №  РД-074/31.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „Алексия 2002” ООД, гр. София - обект Кравеферма и Електроцентрала за производство на електрическа енергия от биомаса от растителни и животински субстанции към в землището на с. Добри Дол, община Лом.
26. Заповед №  РД-075/31.03.2015 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект „Обособено производство - Лом”, собственост на „Аркус” АД, гр. Лясковец.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx